rozhovor

Čo pre nás znamená kultúra?

2020-01-07T07:35:14+02:00

Fotografický projekt 346 sa rovnako ako samotné Mesto kultúry chýli k svojmu koncu. Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru. „Ambíciou projektu 346 je podať správu o ľuďoch Štiavnice – o tých, ktorí tu žijú, pracujú, ktorí sú Štiavničania pôvodom alebo sa sem prisťahovali, či takých, ktorí sa len cítia byť Štiavničanmi,“ defi novala ideu projektu Zuzana Bodnárová z o. z. Štokovec. Túto myšlienku organizátori zlúčili s otázkou, ktorú dostal každý portrétovaný: Čo pre vás znamená kultúra? Všetci portrétovaní obdržia pozvánku na výstavu, z ktorej si budú môcť odniesť vlastný portrét. „Nemala by to byť výstava, [...]

Čo pre nás znamená kultúra?2020-01-07T07:35:14+02:00

Rozhovor so Slavomírou Ondrušovou: Kontakt a tvorba za sklom

2020-01-03T09:35:53+02:00

Od začiatku novembra mali okoloidúci možnosť osobne sa stretnúť a porozprávať so Slavomírou Ondrušovou - rezidentkou projektu EDU AIR - a zapojiť sa do jej tvorivého procesu v dočasnom Mestskom ateliéri kresby, ktorého výklady sa menili na galériu s priamym kontaktom s divákom a ulicou. Ako sa vám pracovalo v tomto netradičnom ateliéri, dá sa povedať, za sklom? Pracovalo sa mi veľmi dobre. Mala som k dispozícii veľkorysý priestor v centre Štiavnice s tromi presklenými výkladmi. Priestranný ateliér podporil moje uvažovanie o mierke objektov. V tomto priestore som začala uvažovať vo väčších rozmeroch, pozorovala som  taktiež svoje telo a myseľ [...]

Rozhovor so Slavomírou Ondrušovou: Kontakt a tvorba za sklom2020-01-03T09:35:53+02:00

,,Kto ustrnie v polkroku, prestane kráčať ”

2020-01-02T07:54:08+02:00

V sobotu 23. novembra sme mali opäť možnosť stretnúť umelca Juraja Gábora, rezidenta projektu TROJICA AIR (BANSKÁ S T A NICA), ktorého prechodným pracovným pobytom nielen posledných dní sa stalo miesto pri prameni v lokalite Červená studňa. V tento deň nás Juraj prostredníctvom komentovanej prechádzky s viacerými zastaveniami priviedol k jeho najnovšiemu dokončenému dielu vo verejnom priestore s názvom PRECHOD - TRANSFER. Juraj, s akými pocitmi nám tu zanechávaš svoje dielo? Som skutočne rád, že som sa mohol v deň uvedenia diela stretnúť s množstvom ľudí, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o vzniku diela, mojich motiváciách, o tom, ako [...]

,,Kto ustrnie v polkroku, prestane kráčať ”2020-01-02T07:54:08+02:00

Nominácia projektu Je to v nás v súťaži Roma Spirit Rozhovor s Dodom Klimkom a Vašom Wuačkowcom Šimkom

2020-01-02T07:44:07+02:00

Banská Štiavnica a projekt Mesto kultúry 2019 sa môžu pýšiť ďalším úspechom prekračujúcim ich hranice. V rámci súťaže Roma Spirit, v kategórii Čin roka, bol nominovaný projekt Je to v nás a pesnička Čavore, ktorá počas neho vznikla. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 30. novembra v priestoroch Slovenského národného divadla a na slávnostnom galavečeri sa zúčastnili lektori projektu. Roma Spirit je celoslovenská súťaž, do ktorej sú súťažiaci nominovaní verejnosťou. Nominovanými sa stávajú výnimočné osobnosti, organizácie a aktivity, ktoré prispievajú k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov, aktívne sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku a prispievajú k rovnosti šancí [...]

Nominácia projektu Je to v nás v súťaži Roma Spirit Rozhovor s Dodom Klimkom a Vašom Wuačkowcom Šimkom2020-01-02T07:44:07+02:00

Výnimočný podvečer Emílie Vášáryovej

2019-12-17T09:14:37+02:00

V sobotu 16. novembra sa na celom Slovensku uskutočnila už po desiatykrát akcia Noc divadiel. Pri tejto príležitosti Ansámbel nepravidelného divadla v rámci cyklu Nebojme sa divadla pozval do Banskej Štiavnice inscenáciu Antikvariát, ktorú naštudovalo občianske združenie Pravda a láska z Bratislavy. Štiavničania tak po prvýkrát naživo uvideli herecké majstrovstvo pani Emílie Vášáryovej, členky činohry SND a patrónky Mesta kultúry 2019. „Toto divadlo vznikalo podľa predlohy Ľuby Lesnej, kde opísala príbeh legendárneho antikvariátu Steiner v Bratislave, ktorý má veľkú tradíciu. Pani Lýdiu Piovarcsyovú, rodenú Steinerovú, som poznala už veľmi dávno, asi pred tridsiatimi rokmi. Stretávali sme sa spolu na Dunajskej [...]

Výnimočný podvečer Emílie Vášáryovej2019-12-17T09:14:37+02:00

Štiavnica ako studnica literárnej tvorby

2019-11-25T08:29:18+02:00

Od 4. 11. hostí projekt Literárny kráter v rámci Mesta kultúry spisovateľku a novinárku Ľubu Lesnú,ktorá bude v priebehu svojho mesačného rezidenčného pobytu objavovať a vynášať zo štiavnických archívov do povedomia príbehy,možno už zapadnuté prachom. Pani Lesná, môžete nám priblížiť, na čo sa plánujete zamerať počas svojho rezidenčného pobytu v našom meste? Mesto Banská Štiavnica má pre tvorivých ľudí veľké kúzlo. Na každom kroku sa stretávate nielen s históriou a multikultúrnosťou, ale aj akýmsi tajomstvom, ktoré túžite odokryť. Ako žili Kelti v tých dávnych storočiach, keď mesto zakladali? Aká bola Štiavnica, keď sa v nej vo veľkom ťažilo zlato a [...]

Štiavnica ako studnica literárnej tvorby2019-11-25T08:29:18+02:00

Študenti pátrali po rodinnom striebre

2019-11-21T11:32:15+02:00

Študenti Gymnázia A. Kmeťa odviedli kusisko práce a v súvislosti s aktivitami Mesta kultúry 2019 pod vedením učiteľa dejepisu Mgr. Mirona Breznoščáka doslova dolovali cenné spomienky od tých skôr narodených. Mladí ľudia síce nie sú pamätníci udalostí a dejov odohrávajúcich sa v príbehu banskoštiavnickej kaldery, ale dokázali oživiť a zaznamenať spomienky svojich starých rodičov, príbuzných, známych a neznámych, ktorí si na doby minulé určite radi zaspomínali. Precítili takto pocit spolupatričnosti a výrazným spôsobom obohatili archív mesta v rámci projektu Rodinné striebro, v ktorom uchovávame čriepky toho skoro zabudnutého. Dve otázky sme položili aj tímlídrovi tejto aktivity Mironovi Breznoščákovi. Ako sa [...]

Študenti pátrali po rodinnom striebre2019-11-21T11:32:15+02:00

Kultúra umožňuje uvedomiť si podstatu

2019-07-11T10:48:54+02:00

Projekt Mesto kultúry, vďaka ktorému Štiavnica žije v tomto roku Almáziou, je výsledkom zámeru Fondu na podporu umenia finančne podporovať slovenské mestá v rozvoji kultúry a v jej priblížení miestnym obyvateľom. S riaditeľom Fondu Jozefom Kovalčikom sme sa zhovárali o tom, prečo by kultúra mala byť v centre záujmu. Prečo je dôležité podporovať slovenské mestá v rozvoji kultúry a priblížiť ju miestnym obyvateľom a návštevníkom? Základným poslaním Fondu na podporu umenia je to, aby sme kultúru sprostredkúvali čo najväčšiemu množstvu ľudí. Ale tých dôvodov, prečo vznikol projekt Mesto kultúry, bolo viacero. Ten hlavný je dostať kultúru v danom meste do centra záujmu, aby sa ľudia zamysleli aj nad inou dimenziou života, [...]

Kultúra umožňuje uvedomiť si podstatu2019-07-11T10:48:54+02:00