Zámer FPU2019-01-15T14:56:07+02:00

Čo je mesto kultúry?

Popis zámeru Fondu na podporu umenia

Mesto kultúry 2019 je výsledkom zámeru Fondu na podporu umenia finančne podporiť jedno zo slovenských miest v rozvoji kultúry a v jej priblížení miestnym obyvateľom a návštevníkom prostredníctvom priameho zážitku z umeleckých a kultúrnych aktivít počas celého roka.

Cieľom programu sú najmä:

  • podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia
  • prezentácia rôznych foriem súčasného umenia aj tradičnej kultúry a rozšírenie existujúceho publika
  • podpora užšej spolupráce mesta s neziskovým sektorom a tiež s inštitúciami zriaďovanými štátom a samosprávou
  • podpora miestnych vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít

S týmto zámerom vyberal Fond na podporu umenia víťazné Mesto kultúry 2019 v dvoch kolách. Prvé bolo otvorené pre všetky mestské sídla. Z celkových ôsmich žiadostí vybrala nezávislá odborná komisia tri postupujúce mestá. Z nich v druhom kole určila v júni 2018 mesto s najlepším projektom a pridelila mu finančnú podporu vo výške 300 000 eur.

Prvým slovenským Mestom kultúry sa stala Banská Štiavnica. Nielen vďaka vynikajúcemu projektu, ale aj vďaka úzkej spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré v meste reprezentujú nezávislú kultúru.

O niekoľko mesiacov neskôr vybral Fond na podporu umenia ďalšie subjekty z celého Slovenska, ktoré budú svoje projekty realizovať v Banskej Štiavnici a rozdelil im sumu viac ako 150 000 eur. Vďaka tomu bude Mesto kultúry obohatené o ďalších 20 zaujímavých podujatí.