Mesto kultúry 20192019-01-16T10:27:26+02:00

Prečo je Banská Štiavnica Mestom kultúry 2019?

Aby sme spoločne vytvorili niečo, čo tu po nás zostane navždy.

Snahou projektu s oficiálnym názvom Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity je vtiahnuť čo najviac obyvateľov mesta do kultúrneho a spoločenského diania. Preto tento projekt tvoria najmä aktivity, v ktorých sú do rôznej miery zapojení Štiavničania všetkých vekových skupín.

Mesto kultúry 2019 srdečne víta návštevníkov z rôznych končín Slovenska aj zahraničia. No vychádza zo sondy do duše Štiavničana, zo snahy vzbudiť jeho záujem o kultúru a umenie a z jeho priameho kontaktu s významnými domácimi aj zahraničnými umelcami.

Aktivity projektu budú prebiehať v troch dramaturgických líniách: Ob(nove)né miesta, Ob(nove)ní ľudia a Ob(nove)né príbehy. Mesto kultúry 2019 totiž v Banskej Štiavnici vytvára priestor na hľadanie nových miest pre kultúrnu činnosť a obnovuje či pripomína význam niektorých miest z minulosti. Súčasťou projektu sú zároveň aktivity, ktoré podnecujú diskusiu na rôzne spoločenské témy. Počas projektu tiež prebieha zber materiálov a príbehov pamätníkov o tom, aká bola Štiavnica kedysi. Príbehy budú pre umelcov inšpiráciou pri tvorbe umeleckých diel.

Projekt Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity vznikol intenzívnou spoluprácou predstaviteľov mestskej, štátnej a nezávislej kultúry pôsobiacich v Banskej Štiavnici.

V priebehu roku 2019 k nim pribudne ďalších minimálne 120 umelcov. A veríme, že aj 9 776 obyvateľov Banskej Štiavnice.