Škola hrou v projekte Detaško galérie

Projekt Detaško galérie smeruje do finále. Spolu s deťmi z drieňovskej ZŠ J. Kollára sme zrealizovali osem tvorivých dielní, workshopov, debatiek o umení a tvorivosti. Zistili sme, že predstavivosť, ktorou sme obdarení, v nás vyvoláva radosť, dáva nám energiu, baví nás s ňou hrať sa a zušľachťovať ju. Počas októbra a novembra prebehli tri podujatia.

Lakiho mestečko a naše chodníčky Príbehy nezbedného psíka Lakiho piataci zbožňujú. Knižku Lakiho mestečko majú prečítanú. Spolu s jej autormi Veronou Hajdučíkovou a Marcelom Mészárosom sme sa vybrali na potulky sídliskom Drieňová. Objavovali sme zákutia prostredia a vymýšľali príbehy, ktoré by tu zvedavý psík mohol zažiť. Spoločne sme vytvorili nový scenár – mapu sídliskových dobrodružstiev. Bola to zábava plná vzrušujúcich nápadov.

Štiavnická vesmírna odysea.Čo by sa stalo, keby sa sídlisková škola stala vesmírnou loďou? Štvrtáci sa počas výtvarného workshopu, ktorý viedol Ivan Slovenčák, bez zaváhania zbavili gravitácie a vo svojich predstavách s chuťou pátrali v zákutiach vesmíru. Jednoduché detské skice sa stali podkladom veľkoformátovej spoločnej digitálnej kresby. Tvorba s grafi ckým tabletom všetkých fascinovala.

Spoločné stolovanie. Ako vyzerá veľký spoločný detský stôl z vtáčej perspektívy? Čo je to zátišie? Ako ho namaľovať inak, sviežo, zábavne? To všetko si vyskúšali štvrtáci a piataci na ďalšom výtvarnom workshope. Dielňu Spoločné stolovanie viedla mladá maliarka Nikoleta Šušovicová, ktorá sama kedysi navštevovala ZŠ J. Kollára. Počas kurzu deti vytvorili veľkoformátovú maliarsku skladačku a jej námetom boli ich obľúbené predmety, ktoré denne používajú. Neuveríte, ale mobily a tablety tentokrát neprevládali. Diela a dielka, ktoré deti vytvorili počas workshopov, už čoskoro v škole nainštalujeme a predstavíme verejnosti na výstave Detaško galérie. O jej otvorení vás budeme informovať v ďalšom čísle prílohy Almázia.

Iveta Chovanová, SB

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-12-17T10:29:26+02:00