Mesto kultúry 2019 sa blíži k záveru. Aké bolo?

Aktivity, ktoré v uplynulom roku priniesla Štiavnici Almázia, rozvlnili časopriestor. Podujatia rôznych žánrov ponúkli výber toho, čo zasahovalo naše vnútro – každého osobitým spôsobom. Posledné vydanie kultúrnej prílohy Almázia vytvára príležitosť na letmý pohľad späť – za Mestom kultúry 2019.

Sme rôzni, každého oslovuje a zaujalo niečo iné. Divadelné, hudobné, literárne projekty, workshopy a výstupy z kreatívnych rezidencií umelcov, ktorí sa na mesiac stali súčasťou Banskej Štiavnice. Snahou bolo osloviť všetky vekové kategórie rôznym obsahom a formou. Časté boli tvorivé dielne pre deti, dospelých, alebo rodičov s deťmi. Pátrali sme po rodinnom striebre a nachádzali ho v studnici štiavnickej kaldery, najmä u tých skôr narodených. Kultúra sa presúvala čoraz bližšie nielen k ľuďom, ale aj k miestam, ktoré pozná každý Štiavničan – k tajchom, k železničnej stanici, k Zigmundke, na sídlisko Drieňová či k Červenej studni. Obrazy, zvuky, slová, diela, výjavy ponúkli tým, ktorí prekročili prah svojich domovov a nechali sa pozvať na túto cestu, pomyselný kokteil chutí a pocitov, prichádzajúcich odniekiaľ. Tí, čo to zažili, vedia.

Z mnohých vašich reakcií, ktoré sme zaznamenali v uliciach mesta, vyberáme:

Katka: „Tento rok bol v Banskej Štiavnici celkovo mimoriadny. Pocity boli krásne. Moja Almázia vychádzala z môjho vnútra a vnímania toho, čo sa deje naokolo. Aktivít bolo neúrekom, asi by to bolo na dlhší rozhovor. Mňa osobne očarilo pouličné divadlo Štiavnica nielen strieborná, ktoré prechádzalo od radnice, cez Námestie sv. Trojice a ďalšie autentické štiavnické priestory, kde sme ako diváci boli bezprostredne v kontakte s hercami. Tiež bolo úžasné vydanie novinovej prílohy Auslág.“

Arpád: „Pre mňa bola najväčšia Almázia podujatie Čavore, práca s rómskymi deťmi, Dodo Klimko a štiavnický reper Wuačkowec, ktorí zapojili talent týchto rómskych detí a urobili takúto peknú vec. Má to veľký prínos pre integráciu občanov v meste.“

Ivetka: „Najsilnejší a najemotívnejší zážitok bolo pre mňa otvorenie Mesta kultúry, pretože ma veľmi pekne prekvapila tá obrovská účasť. Bolo silné a emotívne vidieť Štiavničanov v takom hojnom množstve vítať rok kultúry.“

Ako hodnotia projekt Almázia niektorí z jeho tvorcov?

„Štiavničanom dal projekt poznanie o sebe. O ich odvahe odbúravať predsudky a prijímať čosi neznáme a nové, o miere ich otvorenosti a uzavretosti, aktivite a pasivite, tolerancii a neznášanlivosti, kultúrnosti a nekultúrnosti. Každý jeden miestny si na základe svojho zapojenia a postoja k aktivitám Mesta kultúry môže vytvoriť vlastný vnútorný dotazník na tieto témy. Som rád, že v mnohých prípadoch budú výsledky takéhoto hodnotenia pozitívne. To sú ľudia, ktorí mi dávajú nádej v lepšiu spoločnosť a o ktorých sa chceme opierať aj v budúcnosti.“ Rastislav Marko, vedúci Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie mesta Banská Štiavnica, riaditeľ Programovej Rady Mesta kultúry 2019

„Obyvatelia Banskej Štiavnice mali možnosť stať sa organickou súčasťou kultúry samotnej, byť súčasťou procesu jej tvorby a pochopiť kultúru ako proces. V pozícii aktéra – umelca, hudobníka, maliara, filmára, alebo herca. Mohli zasiahnuť do niečoho nového, čo vzniká. Splniť si možno niektoré svoje sny.“ Daniel Harvan, vedúci oddelenia histórie SBM

„Význam Almázie vidím v pochopení, že domáci Štiavničania a „prindiši“ môžu dobre spolupracovať, vzájomne sa duševne obohacovať a vytvárať hodnotné diela. Stačí odhodiť predsudky, mať dobrú vôľu a rešpektovať sa.“   Ján Fakla, Ansámbel nepravidelného divadla n. o.

„Projekt Mesto kultúry 2019 pritiahol ku kultúre a umeniu tú skupinu Štiavničanov, ktorí o ňu predtým javili malý alebo žiadny záujem. Štiavničania sa v prvom rade stali autormi (pod profesionálnym vedením sami umenie tvorili), v druhom rade predmetmi zobrazenia (mesto a ľudia sa stali obsahovou náplňou diel) a v treťom rade recipientmi umenia (výsledky tvorivých snažení boli určené najmä miestnym obyvateľom). Verím, že sme zasiali semeno novej diváckej i autorskej generácie.“ Ivana Laučíková, režisérka a producentka animovaných filmov

„Štvrtý rozmer živej kultúry a jej dôležitosť. Substrát kontextu histórie a prítomnosti mesta zmixovaný s osobnými spomienkami, príbehmi bez pozlátka a povrchného sentimentu. Nečakané spojenia – generačné, priestorové, umelecké. Periférie mesta vyrušené z hibernácie kultúrnymi impulzmi. Nové komunity, tvorivé stretnutia profesionálov a zvedavých zanietencov. Intenzívne zážitky, ktoré idú hlboko, až na dreň. Zážitky, ktoré nevyprchávajú, ale generujú provokatívne otázky, menia našu vnímavosť, pozornosť, ľudskosť.“ Iveta Chovanová, vedúca Galérie Jozefa Kollára, SBM

Veríme, že Štiavničania a ostatní priaznivci kultúry si nenechajú ujsť ani slávnostné ukončenie Mesta kultúry, prídu si túto sobotu oživiť spomienky, ale aj podporiť myšlienku pokračovania ďalších chutných porcií kultúrnych zážitkov aj v tomto roku.

Hubert Hilbert

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2020-01-20T12:06:02+02:00