Archív mesiaca: apríl 2019

Filmový kurz, prvý mesiac – práca na témach k filmom o Banskej Štiavnici

2019-04-23T11:25:13+02:00

Filmový kurz, organizovaný v rámci projektu Mesto kultúry 2019, sa už naplno rozbehol. Prihlásilo sa naň 16 účastníkov prevažne z Banskej Štiavnice a jej okolia, ale tiež z Banskej Bystrice, Zvolena či Bratislavy. Kurz prebieha od začiatku marca a bude trvať do konca júna. Počas prvých dvoch mesiacov sú jeho aktivity zamerané na hľadanie a profiláciu témy a písanie scenára. Už na začiatku tejto fázy bolo potrebné, aby sa účastníci rozdelili do menších skupín a začali hľadať spôsoby spolupráce. Pod vedením hlavného lektora Mareka Šulíka zahájili spoločné objavovanie špecifík tvorby dokumentárneho filmu. Šulík sprevádza účastníkov celým kurzom, odovzdáva im svoje názory a [...]

Filmový kurz, prvý mesiac – práca na témach k filmom o Banskej Štiavnici2019-04-23T11:25:13+02:00

Plenér na Zigmundke – Ateliér : Urban legends

2019-04-23T11:17:23+02:00

Sloboda je pocit, vďaka ktorému vaša myseľ dostáva krídla, vaše srdce objaví blaženosť a vaša duša načrie do miesta v sebe, kde ste sami, oslobodení od všetkých pút. Skúšali ste sa niekedy postaviť na lúku a vnímať ako malé dieťa všetko, čo sa okolo vás deje? Vnímali ste to, že priestor žije svojim životom? Nech už je poznačený ľudským konaním, alebo je zo záujmu ľudí vytesnený, prechádza ustavičnou zmenou. Práve dieťa vníma len primárny pocit, farbu, energiu. Je oslobodené od civilizačných nánosov. Vďaka Ivete Chovanovej zo Slovenského banského múzea sme sa tak cítili v  závere marca. Skupina amatérskych nadšencov, ktorí [...]

Plenér na Zigmundke – Ateliér : Urban legends2019-04-23T11:17:23+02:00

Učiteľské rodinné striebro

2019-04-23T11:05:32+02:00

Dňa 21.3 sa v priestoroch Kultúrneho centra stretli bývalé štiavnické učiteľky M. Petrová, O. Moravčíková, T. Protoppopová a vychovávateľ M. Palášthy, aby si počas verejnej nahrávky moderovanej etnologičkou Zuzanou Denkovou zaspomínali na časy minulé. Keďže išlo o osobnosti zo stredoškolského prostredia, príbehy sa týkali najmä pedagógov a študentov štiavnických stredných škôl. Hovorilo sa o kadečom. Prevažovali veselé príhody zo školských lavíc, predstavili sa vzdelávacie inštitúcie v našom meste a pospomínali mnohé osobnosti štiavnického školstva. Hovorilo sa aj o živote na internátoch. Hostia pripomenuli aktivity, ktoré priamo nesúviseli  s vyučovacím procesom, ale školy sa na nich zúčastňovali ako brigády, exkurzie, výlety. Vyučujúci i študenti participovali na príprave množstva kultúrnych podujatí uskutočňovaných [...]

Učiteľské rodinné striebro2019-04-23T11:05:32+02:00

Čo je to HOAX?

2019-04-09T11:43:57+02:00

Ako môžeme hoax identifikovať? Ako bojovať proti dezinformáciám a ako sa tieto internetové nezmyselnosti používajú v praxi? To nám prišli v piatok 15. marca na Gymnázium Andreja Kmeťa svojráznym spôsobom objasniť dvaja chalani menom Adam a Samo, ktorí sa rozhodli narukovať do extrémistickej skupiny HH- Hrdé Hnutie. Úvod tejto satirickej divadelnej hry sa niesol v moderátorskom znení, kde nás jeden z predstaviteľov Adam Pravda zoznámil s mediálnym parazitom prezývaným hoax. Prv bolo sedemdesiatim prítomným študentom vysvetlené, odkiaľ vlastne slovo hoax pochádza, čo pomenúva a prečo sa nám práve toto slovo tak často v poslednom čase dostáva do uší. "Anglické slovo [...]

Čo je to HOAX?2019-04-09T11:43:57+02:00

Rozhovory o hudbe a komorný koncert pri sviečkach

2019-04-09T11:39:10+02:00

V piatok 15. marca sa v priestoroch Art Cafe uskutočnil prvý štiavnický InMusic Talks - rozhovory o hudbe. Hosťami moderátora Matúša Bišťana bola skupinka troch výnimočných slovenských hudobníkov, členov Ensemble Ricercata. Violista Milan Paľa, klavirista a skladateľ Ivan Šiller a sopranistka Helga Varga Bach, sa rozhovorili o krásnom období romantických skladateľov, hudbe hranej najmä v salónoch a súkromných vilách pre špecifické malé publikum. Aj projekt Komorné koncerty v Banskej Štiavnici nesie so sebou posolstvo znovuzrodenia "hauskoncertov", s ktorými súbor už dlhšiu dobu úspešne putuje naprieč celým Slovenskom. V Art Cafe sa komorná atmosféra potvrdila, o čom svedčila skoro presilovka na [...]

Rozhovory o hudbe a komorný koncert pri sviečkach2019-04-09T11:39:10+02:00

SBM chráni aj pamiatky banskoštiavnického textilného priemyslu

2019-04-09T11:32:23+02:00

Od prvého stretnutia zástupcov Slovenského banského múzea a bývalých zamestnancov podniku Pleta v apríli 2016 sa mapovanie dejín textilného priemyslu v Banskej Štiavnici darí aj vďaka podpore Štiavničanov. Rozbehli sme prípravu výstavy venovanej Plete a vás, občanov, oslovujeme s prosbou o poskytnutie podkladov (najmä fotografií), zapožičanie, či darovanie výrobkov. Mnohí viete pomôcť poskytnutím výpovede – spomienky, osobnej skúsenosti a vlastného pohľadu. To je vaše rodinné striebro. V roku 2019 ho hľadáme... A už teraz môžem povedať, že sme úspešní, najmä vďaka bývalým zamestnancom Plety. No ešte stále je pred nami veľa práce. Identifikácia predmetov, spolupráca pri výrobe audio a video záznamov, dokončenie scenára a koncepcie výstavy, jej „zloženie“ a [...]

SBM chráni aj pamiatky banskoštiavnického textilného priemyslu2019-04-09T11:32:23+02:00

Čítanie kníh podané netradičnou formou

2019-04-09T11:27:36+02:00

Už pred 80 rokmi Maxim Gorkij vyslovil myšlienku, ktorá platila, platí a veríme, že bude platiť aj v budúcnosti : „Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe“.  V dňoch  8. a 22.2 sa v priestoroch ZŠ Bakomi uskutočnil workshop pre učiteľov, ktorého cieľom bolo  priblížiť možnosti a spôsoby, ako  pomôcť deťom, aby si vytvorili vzťah k čítaniu a mali z neho radosť. Čo workshop priniesol a čo by mohlo zarezonovať aj nám všetkým, ktorí sme sa na podujatí nezúčastnili,  sme  sa opýtali lektora kurzu pána Tibora Hujdiča. Aká bola genéza a primárny zámer vašej cesty motivovať ľudí k čítaniu? Nedávno si odo mňa vypýtali do článku typ [...]

Čítanie kníh podané netradičnou formou2019-04-09T11:27:36+02:00

Je to v nás

2019-04-09T09:48:57+02:00

Je to v nás je aktivita, ktorú v rámci projektu Mesto kultúry 2019 organizuje Mesto Banská Štiavnica. Samotná aktivita má dve časti. Nosnou prvou časťou sú workshopy, do ktorých organizátori zatiahli trojicu Vašo „Wuačkowec“ Šimko, Dodo Klimko a Marek Garai. Na ich pleciach leží náročná úloha – počas niekoľkých mesiacov vytvoriť s deťmi originálnu pieseň a pripraviť k nej aj videoklip. Veľkou pomocou sú im v tom aj zamestnankyne Komunitného centra, ktoré organizačne spolupracujú a motivujú deti a mládež nielen k účasti, ale aj plnení týždenných zadaní, ktoré dostávajú. Každý utorok o 17.00 hod. tak ožíva Komunitné centrum  v lokalite Šobov modernými rytmami. O obsahu workshopov a prístupu k nim povedal Dodo Klimko: „Snažíme sa [...]

Je to v nás2019-04-09T09:48:57+02:00