N. Babiaková: Štiavničania otvorili svoje srdcia

„Naši spoluobčania pocítili, že každý z nich je múzou Banskej Štiavnice. Každý jeden tvorí dejiny mesta – každý podľa svojej sily,“ hovorí primátorka Nadežda Babiaková, keď sa po takmer roku opäť stretávame, aby sme sa jej očami obzreli za končiacim sa projektom Mesto kultúry 2019.

Vyše 120 umelcov, 23 projektov
a v rámci nich 254 podujatí. Túto stručnú štatistiku Mesta kultúry by sme mohli donekonečna dopĺňať údajmi o počte organizátorov, dobrovoľníkov, návštevníkov, fotografií, nevyhnutných dokumentov či hodín, dní a mesiacov potrebných na prípravu. To podstatné, čo priniesla Almázia, však štatistiky zachytiť nedokážu. „Myslím si, že sa podarilo prehĺbiť hrdosť na Banskú Štiavnicu u väčšiny obyvateľov, ktorí ju milujú. Zároveň vnímam, že aj mnohí z tých, ktorí boli skeptickí, počas roka 2019 zmenili svoj postoj. Uvedomili si, že toto mesto je aj o nich a priznali svoj pocit hrdosti. Samozrejme, tisíc ľudí – tisíc názorov: Vždy sa nájdu aj takí, ktorí nie sú spokojní alebo nedajú najavo, že je niečo dobré. Ale mnohí ľudia dokázali prekročiť svoj tieň a presvedčiť sa, že je naozaj možné, aby mal človek bližšie k človeku,“ hodnotí N. Babiaková.

Projekt Mesto kultúry, vďaka ktorému Štiavnica žila po celý uplynulý rok Almáziou, je výsledkom zámeru Fondu na podporu umenia finančne podporovať slovenské mestá v rozvoji kultúry a v jej priblížení miestnym obyvateľom. Kritickým hlasom, že finančné prostriedky na tento projekt mohli byť využité na iné účely, sa síce dá rozumieť, no primátorka Banskej Štiavnice zdôrazňuje dôležitosť kultúry: „Kultúra dokáže človeka robiť lepším. Tak ako šach rozvíja strategické myslenie či vytrvalosť, tak kultúra dokáže prelamovať bariéry a vytvárať citové väzby medzi ľuďmi – bez ohľadu na ich názory.“

Projekt, s ktorým Štiavnica získala titul Mesto kultúry, má oficiálny názov Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity a jeho významnou súčasťou bol intenzívny zber spomienok obyvateľov mesta na udalosti, ktoré by inak zapadli prachom.„Niektorí si možno spočiatku mysleli, že ak ponúknu svoj príbeh, nič z toho nebude. Ale počas uplynulého roka sa mohli presvedčiť o opaku. Štiavničania ochotne otvorili svoje srdcia, zo svojich zásuviek vytiahli cenné veci a cenné spomienky a ponúkli ich mestu. Je dôležité myslieť na to, že dejiny mesta tvoria všetci ľudia – bez ohľadu na to, v akej sú pozícii,“ myslí si N. Babiaková.

Almázia oživila kultúrou aj mnohé nové miesta v Banskej Štiavnici– niektoré lokality boli po prvý raz využité na divadelné predstavenia, jedna performance sa dokonca uskutočnila v bani, na Námestí sv. Trojice vznikol nový rezidenčný priestor, na sídlisku Drieňová vytvorilo mesto Bod K. „Podarilo sa nám vytvoriť centrum, kam môže prísť každý, kto má záujem zúčastniť sa na podujatiach, ktoré ponúka. Mesto kultúry bude ešte predmetom hodnotenia, ale už teraz vieme, že v niektorých projektoch by bolo dobré pokračovať, pretože obyvatelia majú o ne záujem,“ zdôrazňuje primátorka Banskej Štiavnice.

S Mestom kultúry 2019 sa oficiálne rozlúčime 18. januára o 16.00 v Kultúrnom centre a od 18.30 pri Novom zámku. K pozvánke na toto podujatie pripája N. Babiaková aj tento odkaz: „Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa do projektu zapojili. Som na nich hrdá a želám si, aby sa pokračovalo nielen v kultúrnych podujatiach, ale aj v odhaľovaní rodinného striebra. Aby sa stali známymi príbehy ďalších ľudí, aby sa každý považoval za významnú súčasť tohto mesta a aby sme si boli vedomí, že príbeh každého jedného z nás je príbehom Banskej Štiavnice.“

Za rozhovor ďakuje A. Hrnčiríková

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2020-01-20T10:25:31+02:00