Hudba robí človeka aj v novom roku

Rok 2019 s Almáziou bol v našom meste aj rokom s hudbou.

Séria hudobných workshopov s názvom Hudba robí človeka symbolicky otvorila Mesto kultúry v januári 2019 a takmer presne o rok neskôr ho uzatvorí. Vďaka patrí ZUŠ Banská Štiavnica, ktorá ako spoluorganizátor poskytla zadarmo priestor koncertnej sály, v ktorej workshopy prebiehali. Jej zamestnanci, predovšetkým Martin Jánošík, pomohli workshopy propagovať a motivovať deti navštevujúce ZUŠ, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali. Za nezištnú pomoc ďakujeme aj Jarovi Koledovi. Pravidelne informoval o konaní workshopov deti, s ktorými pracuje v Komunitnej obývačke Povrazník. Práve vďaka nemu sa na našich podujatiach pravidelne zúčastňovali aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na začiatku to bol Eddy Portella, ktorý vytvoril živý bubenícky orchester. Malých študentov viedol cestou naprieč dejinami rytmu. Radosť z hry a možnosti improvizovať bolo cítiť počas každého workshopu. Mottom celej série bolo „To, čo nás v škole nenaučili“, nás naučia vďaka praktickým ukážkam naši lektori a my potom mamám, otcom, starým rodičom, tetám a ujom predvedieme to, čo vieme. Z detí sa tak počas malých vystúpení stali veľké hviezdy. Naučili sa spolupracovať, vzájomne sa tolerovať a pozorne a sústredene počúvať.

Lektorov workshopov sme vybrali spomedzi renomovaných hudobníkov a umelcov, pohybujúcich sa na pomedzí mnohých hudobných žánrov, pôsobiacich v rôznych oblastiach hudby naprieč celým Slovenskom. Jana Bezek a Thierry Ebam so svojou školou improvizovanej hudby Muzikula pripravili deti na hravé vystúpenie počas Festivalu Kumštu remesla a zábavy na Starom zámku. Dva dni plné hľadania nových zvukov, tvorenia hudobných príbehov a hrania sa s tichom pod vedením Ivana Šillera a Tomáša Boroša a s názvom  SOUND- -ORCHESTRA  vyvrcholili počas spoločného vystúpenia v Komunitnej obývačke na Povrazníku.

JAMM SESSION s Martinom Jánošíkom bol workshop zameraný na spoznávanie klasických hudobných nástrojov a ich (ne)limitujúce využitie pri hudobnom improvizovaní. Deti si počas výstupu zahrali na festivale Zvuk for Štiavnica počas koncertu Borisa Čellára a Ramiho Shaafi ho v Rytierskej sále Starého zámku. Erika Krkošková a Martina Janegová prepájali elementárne hudobné nástroje s ozvučenými predmetmi a elektronikou na workshope ZVUKOTINY.

Abstraktné umelecké cítenie u detí podporil Fero Király spolu s jeho multimediálnym nástrojom ZVUKODROM. K práci so zvukom a obrazom sa vrátil aj v ďalšom workshope s názvom FILM & HUDBA. So svojím lektorským kolegom Marekom Kundlákom a s deťmi hravou formou vytvárali zvuk ku krátkemu filmu.

Rok prešiel a my máme opäť január. Na záver príde provokatívna skladateľka Martina Kachlová spolu so známym saxofonistom Nikolajom Nikitinom. Malé vystúpenie z ich workshopu s názvom UMENIE IMPROVIZÁCIE bude súčasťou záverečného večera Mesta kultúry s názvom Rodinné striebro II. alebo Almázia nekončí. Samotný workshop prebehne 17. a 18. januára 2020 v priestoroch ZUŠ Banská Štiavnica. Všetky školopovinné deti sú vítané.

Saša Pastorková

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2020-01-20T10:42:56+02:00