Riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik v záverečnom rozhovore pre prílohu Almázia

Ako s odstupom času hodnotíte rozhodnutie FPU zriadiť výzvu na slovenské Mesto kultúry?

Projekt mesto kultúry hodnotím po prvom roku realizácie veľmi pozitívne  a nič zásadné na ňom nebolo nutné meniť. Preto FPU v ňom ďalej pokračuje, vybralo na rok 2020 ďalšie mesto (Nové Zámky), ktorému tento titul udelí, a momentálne je vyhlásená výzva na Mesto kultúry 2021. Tento program sa nepochybne stáva efektívnym nástrojom rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, no rovnako tak má obrovský potenciál prísť s novými impulzmi pre umenie na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.

Banská Štiavnica bola prvým úspešným žiadateľom v tejto výzve. Ako hodnotíte aktivity, ktoré sa pod hlavičkou Mesta kultúry diali v tomto meste v minulom roku?

Banská Štiavnica prišla s veľmi ambicióznym projektom, pri ktorom som si hovoril, že ak sa podarí polovica, tak to bude veľký úspech. Myslím, že hlavne činnosti zamerané na rozvoj a prácu s novým publikom výrazne prevýšili moje očakávania. Musím však zdôrazniť, že aj všetky ostatné aktivity, s ktorými som sa mal možnosť zoznámiť, alebo sa na nich zúčastniť, dopadli rovnako úspešne. Príde mi až neuveriteľné, koľko výborných výstav, koncertov, predstavení či rôznych iných prezentácii sa v priebehu jedného roka v Banskej Štiavnici uskutočnilo. Ak niečo nevyšlo úplne podľa predstáv, alebo nezískalo očakávanú odozvu, je to v kontexte projektu ako celku úplne zanedbateľné. Hlavný cieľ mesta kultúry, ktorým je sprostredkovanie živej skúsenosti so súčasnými formami umenia obyvateľom mesta, sa rozhodne podarilo naplniť.

Vnímali ste nejaké odozvy na štiavnický projekt aj u slovenskej odbornej verejnosti, s ktorou sa pravidelne stretávate? Ak áno, aké boli?

Odozvy som mal veľmi pozitívne od viacerých odborníkov, hoci mnohé z nich sa ku mne dostali neskôr a nemal som už potom šancu sa o kvalite podujatia presvedčiť aj na vlastné oči. Azda najintenzívnejšie a najčastejšie reakcie ku mne prichádzali na aktivity v oblasti vizuálneho umenia, ktoré sa mimoriadne podarili, čím nijako nechcem umenšovať kvalitu iných podujatí. Za najdôležitejšie v tejto súvislosti pokladám to, že mnohé z aktivít, ktoré pozitívne hodnotili odborníci a odborníčky, zasiahli aj samotných obyvateľov mesta. A to bol aj zmysel celého projektu.

Bude Fond aj naďalej podporovať dobre rozbehnuté aktivity, ktoré naštartoval rok Mesta kultúry?

FPU podporuje aktivity v mestách naprieč Slovenskom, preto je samozrejmé, že aj Banská Štiavnica sa bude môcť uchádzať o podporu. Hoci nepripravujeme špeciálne podmienky pre podporu aktivít, ktoré začali počas Mesta kultúry 2019, nepochybujem, že svojou kvalitou mnohé z nich presvedčia odborné komisie aj v celoslovenskej konkurencii a získajú vo FPU podporu.

Čo by ste na záver roku kultúry zaželali Štiavničanom?

Štiavničanom prajem, aby si aj v nasledujúcom roku uchovali z tohto projektu to, čo sa im najviac prihovára a čo ich oslovuje. Rovnako, aby sa nebáli takéto inšpiratívne aktivity rozvíjať, pretože kultúra je to, čo si sami v meste vytvoria, do čoho sa zapoja a čo im dáva zmysel pre ich každodenný život.

Ďakujeme, pán riaditeľ, za rozhovor.

Za redakciu Almázie by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do formovania obsahu a formy tejto prílohy. V jej vymedzenom rozsahu sme sa snažili prinášať to podstatné aj pre tých, ktorí sa na podujatiach nezúčastnili. Mnohé ešte zostalo nevypovedané vo forme zážitku, pocitu či spomienky. Pokračujme v tom.

Hubert Hilbert

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2020-01-20T12:27:45+02:00