S Lacom Keratom v Ateliéri Trojica

Posledný júlový deň sa nielen literárnym štamgastom, ktorí si našli cestu do Ateliéru Trojica, predstavil Laco Kerata, človek so širokým umeleckým preja­vom a zameraním. V Meste kul­túry strávil mesiac, aby v rámci projektu Literárny kráter napísal poviedku odohrávajúcu sa v Štiavnici, zúčastnil sa na autorskom čítaní projektu Pusti ju k vode a stretol sa so svojimi fanúšikmi v otvorenom ateliéri. Pri tejto príležitosti nám dovolil nahliadnuť do niektorých zákutí svojho pracovného a osobného života.

Pán Kerata, ste veľmi činorodým, aktívnym a tvorivým umelcom. Čo všetko zahŕňa a prináša vaše povo­lanie?
Je to more činností v rámci mojej ľudskej existencie. Študovanie, pozorovanie, sledovanie, čudovanie sa, hnevanie sa, bavenie sa, čítanie, režírovanie, písanie, hranie a takto stále dookola.

Čím oslovujete čitateľa v role spisovateľa?
Snažím sa s ním nadväzovať dialóg. Pozri sa, aj ja vidím tieto absurdnosti v našom živote. Ten svet je naozaj smiešny, ale v podstate aj smutný. A nie si v tom sám. Aj ja, aj tento hr­dina sme v tom všetkom až po uši.

Aké témy a príbehy prinášate ako scenárista?
Je to presne to isté. Predovšetkým vzťahy, okolnosti, v akých existuje­me, s čím musíme bojovať, aj keď si najskôr myslíme, že netreba bo­jovať, ale treba. Čím je pre vás osobne zaujímavá poloha divadelného a rozhlasového režiséra? Veľmi rád pracujem s hercami na dobrom texte. Sám som herec a myslím si preto, že rozumiem her­covi a viem, čo potrebuje odo mňa, režiséra, vedieť, aj čo nepotrebuje, keď je dobrý. V rozhlase je dôleži­té využiť danosti textu a v divadle vedieť herca umiestniť v priestore, poslať ho tými správnymi smermi a vedieť sa s ním dohodnúť, prečo tam má ísť a práve tam to povedať. Réžia je pomerne viacrozmerná práca s textom, človekom, v roz­hlase so zvukom pre poslucháča a v divadle v priestore a s rekvizitami pre diváka.

V akých hereckých rolách sa cítite najlepšie?
Mám rád predovšetkým negatív­ne postavy. V nich vyjadrujete svoj názor na zlo. A je v tom napätie: Bude tá postava lepšia? Horšia? Čo ešte vymyslí? Človek dobrý nie je až taký zaujímavý, aj keď sme za neho vďační a môžeme mu držať palce.

Pán Kerata, s akými pocitmi ste dnes odchádzali z Ateliéru Trojica? Bolo dnešné stretnutie niečím iné, ako bežne zažívate?
Bol som veľmi príjemne prekvapený, čo všetko sa dá o mne prečítať na internete. Diváci mi kládli otáz­ky, vychádzajúc z toho. Mám rád ľudí, ktorí žijú kultúrou a umením rovnako ako ja.

Ak môžeme aj trošku osobnejšie: Aké sú vaše nesplnené sny?
More vecí: napísať výborný román, výbornú hru, vidieť svoju hru vý­borne zinscenovanú… Aj keď sa toto všetko už možno čiastočne vyplnilo, chcel by som, aby sa to ešte veľakrát zopakovalo. Za kardinálne najdôle­žitejší a najosobnejší sen považujem to, aby sme boli všetci najmä zdraví. Ono to vôbec nie je banalita!

Aké plány máte počas vašej mesač­nej rezidencie v našom meste?
Každý deň vyjsť na Paradajs a ko­chať sa pohľadom na vrchy a doliny (úsmev). Ale isteže, aj opäť navštíviť pamiatky Štiavnice a okolia, pozrieť si dediny, ktoré som ešte nevidel a napísať príťažlivý literárny útvar na tému Banskej Štiavnice. A stret­núť ďalších fajn ľudí.
Pán Kerata, budeme sa tešiť na všet­ky tie vnemy, dojmy, zážitky a pochopenia v podobe písaného slova, ktoré vzíde z kontaktu so všetkým, čo u nás zažijete.

Ďakujeme za rozhovor.

Ochutnávku z pripravovaného literárneho útvaru uvádzame v ďalšom článku. Celú poviedku uverejníme čoskoro na stránke almaziastiavnica.sk

Hubert Hilbert

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-08-19T09:30:57+02:00