Rodinné striebro na ceste do múzea

Aj my v múzeu sa zaujímame o vaše rodinné striebro. Už 120 rokov ho zbierame, chránime a prezentujeme.

Prostredníctvom projektu Mesto kultúry 2019 môžeme urobiť viac ako kedykoľvek doteraz. No jedine s vašou pomocou – ak sa s nami podelíte o svoje rodinné striebro. Umelci rôznych žánrov ho spracujú do podoby umeleckého diela, múzejníci mu vdýchnu život formou výstav a prezentácií. Poskytnutím výpovedí – spomienok, fotografií, či rôznych predmetov pomôžete nášmu spoločnému cieľu.

Ukážkovým príkladom je prístup pani Ľudmily Blaškovej z firmy Svetro. Projektu „pletárskej výstavy“ pomáha viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj poskytnutie vyradených strojov pôvodne používaných v podniku Pleta.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú naše aktivity a rozvoj aj tým spôsobom, že nám darujú, prípadne odpredajú predmety, ktoré sa stanú zbierkami. Skutočnosť, že tak urobia, neostane zabudnutá. Vďaka nim sa zachovajú pre ďalšie generácie, sú pod ochranou štátu a môžu byť spracované, resp. prezentované verejnosti. Všetci tí, čo prispejú k obohateniu zbierky múzea, sa stávajú jej spolutvorcami.

Teší nás pozitívny vzťah ľudí k múzeu. Snažíme sa, aby ste mali dôvod ho navštevovať, vracať sa doň a opakovane v ňom nachádzať niečo nové, i keď staré. Nachádzať tu kus svojho života a života svojich predkov. Práve preto sú pre nás veľmi dôležití ľudia, ktorí žijú v Banskej Štiavnici. Záleží nám na budovaní vzťahu medzi nimi a „ich múzeom“. Rok Mesta kultúry je dobrou príležitosťou, aby sme to spolu dokázali.

Daniel Harvan, Slovenské banské múzeum

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-09T10:28:45+02:00