Rodinné striebro Mikuláša Müllnera

Pán Mikuláš Müllner od polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia pracoval vo výpočtovom stredisku n. p. PLETA. Popri zamestnaní sa venoval aj natáčaniu filmov z podujatí organizovaných ZK ROH, niekoľko rokov dodával krátke reportáže z regiónu aj Slovenskej televízii. Najprv to boli 16 mm čiernobiele filmy, neskôr VHS kazety. Vďaka nemu vznikli cenné materiály dokumentujúce výročia, významné návštevy, kultúrne a športové podujatia (rozprávkové lesy, estrády, diskotéky, módne prehliadky). Jeho prínos pre dokumentáciu dejín podniku PLETA je aj v tom, že uschoval filmový materiál Jaroslava Vanča – fotografa a zamestnanca propagačného oddelenia podniku.

Všetok spomenutý filmový materiál pán Müllner prisľúbil poskytnúť pre potreby projektu Mesto kultúry 2019. Vďaka Filmovej škole bude digitalizovaný a poskytnutý partnerom projektu, medzi nimi aj Slovenskému banskému múzeu, ktoré plánuje jeho použitie aj v rámci výstavy Príbeh značky PLETA.

Daniel Harvan, SBM, oddelenie histórie

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-09T09:55:21+02:00