MAREK ŠULÍK /SK/2019-02-11T10:16:08+02:00

Project Description

MAREK ŠULÍK  /SK/

Režisér dokumentárnych filmov, filmový strihač, vydavateľ

Slovenský dokumentarista Marek Šulík, člen Generácie 90, v tvorbe reflektuje širokú škálu sociálnych a spoločenských tém. V dlhodobej spolupráci so združením Návrat mapoval problematiku opustených detí (Sedem magických rokov, 2005; Chcela som byť matka, 2011). Dokumentoval rozsiahly etnomuzikologický výskum Jany Belišovej o piesňach rómskej komunity (Cigarety a pesničky, 2010; Ťažká duša, 2017). V cykle Hudobníci portrétoval významných slovenských skladateľov (Roman Berger, lament protest, nádej, 2014; Martin Burlas, 2015).  Vo filme Cesta Magdalény Robinsonovej, 2008  rekonštruuje životný príbeh slovenskej fotografky Magdalény Robinsonovej, ktorá počas ľudáckeho Slovenského štátu stratila rodičov, prežila utrpenie koncentračných táborov a má živý odkaz pre dodnes nepoučenú spoločnosť.

Okrem vlastnej režijnej tvorby spolupracuje na filmoch iných režisérov ako strihač:
66 sezón, r. Peter Kerekes, 2003;
Ako sa varia dejiny, r. Peter Kerekes, 2009;
Zázrak, r. Juraj Lehotský, 2013;
5. október, r. Martin Kollár, 2016.

Od roku 2017 je členom Asociácie slovenských filmových strihačov. Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri dokumentárneho filmu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Marek Šulík od roku 2005 spravuje archívny projekt www.rodinnearchivy.sk, ktorého cieľom je zbieranie, digitalizovanie a katalogizovanie amatérskych filmových záznamov a ich sprístupnenie verejnosti. Dosiaľ zozbieral približne 1000 hodín materiálu, ktoré zachytávajú krásne rodinné situácie, ale i historicky cenné udalosti.

Marek Šulík tiež vydáva knihy vo vlastnom vydavateľstve Filmotras. Verejnosti sprístupnil napríklad zápisky a korešpondenciu Deža Ursinyho, niekoľko kníh Juraja Raýmana, a tiež dielo amerického filozofa Henryho Davida Thoreaua Štyri eseje.

Marek Šulík bude v projekte Almázia hlavným lektorom štvormesačného Filmového kurzu.

Úvodná lekcia
Marek Šulík bude v projekte Almázia hlavným lektorom štvormesačného Filmového kurzu.
Úvodná lekcia

Detaily