ADAM HANULJAK /SK/2019-09-25T08:38:13+02:00

Project Description

ADAM HANULJAK /SK/

Vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU a komparatívnu religionistiku na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Venuje sa dokumentárnemu filmu najmä so zameraním na sociálne minority, tvorbe divadelných projekcií a pôsobí ako lektor workshopov pre deti, mládež a seniorov.

V časozberných dokumentoch O mladých rodičoch z roku 2006 a 2012 a Desať rokov lásky z roku 2017 sleduje v časovom horizonte desiatich rokov život piatich mladých rodín v rôznych europskych krajinách. V intímnej výpovedi odhaľuje ich životný štýl, sociálnu a ekonomickú situáciu, prístupy k výchove detí, vzťahové otázky a krízy.

Film Prípad Kalmus z roku 2018 je portrétom výtvarníka, aktivistu a performera Petra Kalmusa. Jednou z línií filmu je komplikovaná osobnosť umelca, ďalšie predstavujú jeho zásahy do verejného priestoru, jeho provokácie, kritické postoje namierené proti tendenciám spoločnosti sympatizovať s fašistickým alebo komunistickým režimom a snahy prebudiť spoločnosť z apatie.

S umelcom sa môžete stretnúť

v piatok 27.9 na Masterclasse a v sobotu 28.9 na Lekcii filmového kurzu.

Detaily

Tags: