MÁRIA RUMANOVÁ /SK/2019-03-12T08:53:49+02:00

Project Description

Mária Rumanová

Režisérka dokumentárnych filmov

Mária Rumanová absolvovala štúdium v Ateliéri dokumentárnej tvorby FTF VŠMU v Bratislave. Po ukončení štúdia krátkometrážnym absolventským filmom Proti srsti (2015) pokračovala v nakrúcaní s jeho protagonistami ďalšie dva roky. Výsledkom bol jej strednometrážny filmový debut Hotel Úsvit (2017). Prináša časozberne zaznamenaný príbeh odohrávajúci sa na slovensko-ukrajinských hraniciach. Spoločnou snahou štyroch hlavných postáv je prekročiť hranice periférie a skepticizmu, ich realitou je mesto Čierna nad Tisou, v minulosti strategicky dôležitý železničný uzol, dnes brána do temného sveta východnej Európy.

Detaily

Žáner

Tags: