TIGRIS ARGENTUM /SK/2019-09-25T09:50:38+02:00

Project Description

Tigris Argentum je akustický, industriálny DIY projekt, ktorý vznikol na sklonku leta 2017 za účelom skúmania kovu ako média pre prenos zvukovej vlny. Spája sa v ňom fyzika a matematika s tisíc rokov starými, hoci modifikovanými, gongovými technikami a obsesia zvukom, ktorý možno počuť, cítiť a vnímať tak prirodzene, ako možno vnímať zvuk potoka v lese. Pracuje s myšlienkou, že v reálnom svete neexistujú stupnice, iba súhra javov okolo nás, z ktorých vzniká dokonalá štruktúra, dokonalý system / nelineárny chaos. Tigris Argentum je dvojčlenný zložený z členov Figur von Molitan, ktorý sa venuje hráčskym technikám, a Skinny Boyfriend, ktorý sa venuje výrobe.

Umelecké zoskupenie uvidíte

5.10 o 14:00 na podujatí JAMA-73.ročník M. Adamčiaka

Detaily

Žáner

Projekt:

Tags: