JAN ZÁLEŠÁK /CZ/2019-02-19T08:56:46+02:00

Project Description

JAN ZÁLEŠÁK

Jan Zálešák (*1979) je kurátor, vysokoškolský pedagóg a kritik umenia. Vyštudoval pedagogiku výtvarnej výchovy, dizertačnú prácu zameranú na komparáciu prístupov k interpretácii výtvarného umenia v odbornom diskurze a v diskurze výtvarnej výchovy obhájil v roku 2007 na Masarykovej univerzitě v Brne. V rokoch 2008 až 2010 bol kurátorom Galerie mladých v Brne. V rokoch 2009 až 2011 získal post-doktorandské štipendium na realizáciu výskumu kolaboratívneho a participatívneho umenia, kterého výstupom bola publikácia Umění spolupráce (2011). Od roku 2011 pôsobí ako odborný asistent na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde sa jeho přednášková činnost zameriava na oblasť súčasného českého a svetového umenia. V roku 2013 bol kurátorom výstavy Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna), ktorá reflektovala záujem o utopický potenciál modernity v umení postsocialistickej strednej Európy. Súbežne s výstavoupublikoval tématicky zhodne zameranú knihu Minulá budoucnost/Past Future (2013). V roku 2016 realizoval medzinárodný výstavný projekt Apocalypse Me v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kterého voľné pokračovanie sa v roku 2017 uskutočnilo v Galerii Trafó v Budapešti (Letting Go/Sodródás) a v Galerii Meetfactory v Prahe (Afterbirth of a Dream).
V roku 2017 publikoval knihu Apocalypse me, ktorá je textovou extenziou jeho kurátorského projektu. Od roku 2015 je členem spolkov Skutek a Are|are-events.org. Rezidenciu organizuje Štokovec, priestor pre kultúru (Banská St a nica) v spolupráci s Galériou HIT.

V rámci rezidencie TROJICA bude Zálešák pripravovať multižánrový výstavný projekt
s témou ŤAŽBA, špeciálne pre priestor Galérie Jozefa Kollára. Výstava ŤAŽBA je súčasťou
projektu Zlaté časy v GJK, ktoré autorsky aj produkčne realizuje Galéria HIT Bratislava.

Viac informácií o umelcovi nájdete na http://www.banskastanica.sk/d/trojica/jan_zalesak_september_2019.

V rámci rezidencie autora sa uskutočnia 2 prednášky o súčasnom vizuálnom umení
pre verejnosť.

Umelca/umelecké zoskupenie uvidíte:

V auguste 2019 v rámci projektu MESTSKÁ REZIDENCIA TROJICA AIR.

Detaily

Projekt: