JAKUB STRAKA /SK/2019-10-23T08:27:53+02:00

Project Description

Jakub Straka v rámci svojej októbrovej rezidencie v projekte TROJICA AIR  od 1.10.2019 pracuje aj so šiestimi ženami na novej pletenine.

Potrebuje svet ďalší vlnený sveter?  Potrebujeme viac oblečenia?  Potrebujeme ho striedať a meniť s každou sezónou?

Aj tieto otázky zaznejú pri rozhovore s mladým autorom, absolventom Ateliéru textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Jakubom Strakom, ktorý sa paralelne s vlastnou tvorbou zamýšľa nad udržateľnosťou módy, jej ekologickou stopou a dopadom na konkrétne komunity. Autora inšpiruje pri tvorbe lokálne tvaroslovie, rád a často využíva materiálové zdroje, ktoré mu poskytuje prostredie kde sa nachádza. V popredí každého jeho autorského diela, či ide o nositeľnú alebo voľnú tvorbu, je remeselná precíznosť zameraná najmä na ručnú prácu.

   Vyššie spomenuté ingrediencie Jakub Straka namiešal aj do štiavnického projektu, na ktorom pracuje počas októbrových dní v rezidenčnom programe TROJICA AIR. V spolupráci so šesticou žien z regiónu, ktoré zareagovali na výzvu spolupráce, vytvára pleteniny inšpirované Hontom.

Stretáva sa s nimi, koriguje a kreuje každý krok. Projekt je tak aj o stretávaní sa, vymieňaní si názorov, vzájomnom učení sa. Pre projekt používa výhradne slovenskú ovčiu vlnu vybranú zo selektovaných fariem, ktorá je vyprodukovaná tradičnými metódami ručne a priemyselným spôsobom. Víziou projektu je vytvoriť odevy, ktoré použitým materiálom a formou vyvolajú v mysli pozorovateľa pocit videnej histórie, ktorú môže nielen vidieť, ale aj cítiť.

Sám autor cieľ projektu formuluje ako snahu “…vyzdvihnúť cnosti ručnej práce a získavania skúseností spoločne s lokálnou komunitou žien a vzdať hold kolektívnej textilnej histórii mesta Banská Štiavnica.” Rezidenciu iniciuje a organizuje Štokovec, priestor pre kultúru.

V závere pobytu pripravujeme návštevu ateliéru autora a prezentáciu výsledkov.

Umelca uvidíte