JURAJ GÁBOR /SK/2019-09-25T14:02:07+02:00

Project Description

JURAJ GÁBOR /SK/

Juraj Gábor (1985) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. V roku 2012 získla cenu Igora Kalného udeľovanú mladému autorovi v rámci VI. Zlínskeho salóna mladých. Medzi rokmi 2012-2016 absolvoval niekoľko zahraničných rezidencií (Slovensko, Kórea, Česká republika). V roku 2016 sa dostal do finále Ceny Oskára Čepana. Žije v Brezničke pri Lučenci a v Žiline. Autor pracuje vo veľkom, v posledných rokoch sa venuje najmä veľkorozmerným inštaláciám, ktoré okrem premyslenej architektúry aktivujú a to doslovne (telesne) aj diváka. Či už ide o Zrakovú pyramídu (2015) v Súľove, landartovú intervenciu spájajúcu funkciu (prístrešok) s pôžitkom (autorom vybraného a zarámcovaného) výhľadu do prírody, ktorá odkazuje na jeho staršiu prácu Edmund (2011), ktorú realizoval v rámci rezidencie v priestore Banská St a nica, alebo dočastnú inštaláciu Vertikálna gradácia (2016) v Galérii Kostka v Meet factory v Prahe. U Gábora sa premýšľanie o priestore, o výhľade, o obraze, o divákovi opiera o dejiny umenia, teóriu a analytické zhodnocovanie videného. V rámci rezidencie TROJICA autor zrealizuje ďalšiu zo svojich sochárskych architektúr, ktoré spracujú, interpretujú špecifickú tému baníckej malej architektúry. “Témou diela je rozhranie medzi vonkajším a vnútorným svetom, medzi povrchovou realitou a tou podpovrchovou, medzi svetlom a tmou. Rozhranie, portál nadobudne fyzický rozmer- dĺžku, šírku, výšku. Bude to vstup do tunela do abstrahovanej štôlne.” hovorí o pripravovanom projekte jeho autor Juraj Gábor.

Umelec sa predstaví v rámci projektu MESTSKÁ REZIDENCIA TROJICA AIR.