ANTON BÓDIS /SK/2019-10-23T10:38:50+02:00

Project Description

Anton Bódis sa narodil  v Košiciach, vyštudoval fakultu služieb a cestovného ruchu VŠE v Banskej Bystrici a v súčasnosti je naturalizovaným Vajnorákom. Na začiatku deväťdesiatych rokov pracoval ako redaktor, neskôr ako parlamentný a vládny spravodajca Slovenskej televízie. Zároveň bol moderátorom spravodajskej relácie Aktuality. V tridsiatke sa stal hovorcom prezidenta Michala Kováča. Pôsobil v niekoľkých renomovaných nadnárodných spoločnostiach. Po jedenástich rokoch pôsobenia v pozíciách, kde zodpovedal za komunikáciu a vzťahy s vládou, médiami a verejnosťou, začal organizovať semináre a prednášať. V roku 2010 sa opäť vrátil aj k profesii hovorcu a manažéra pre komunikáciu. Ako lektor sa špecializuje na komunikáciu s médiami, vystupovanie na verejnosti a etiketu. Má certifikát profesionálneho kouča. Vo vydavateľstve TRIO Publishing mu v spoluautorstve s Barbarou Štubňovou kniha Nie som barbar. Etiketa pre všetkých, ktorá od prvého vydania v roku 2016 vyšla v niekoľkých reedíciách a predalo sa jej do dnešného dňa vyše 5000 výtlačkov. V roku 2019 vydal v tom istom vydavateľstve knihu Etiketa pre mladých.

Detaily

Žáner

Projekt: