kultúrny priestor

Nový kultúrny priestor na mape mesta

2019-07-11T13:09:50+02:00

Nestáva sa v Štiavnici tak často, aby sa tu otvárala nová galéria venovaná súčasnému umeniu a komunitný priestor zároveň. Bývalé šatne sú od mája 2019 PARTER BSC, kde nájdete okrem umenia aj šport. Presne pred rokom, koncom júna 2018, odsúhlasili poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja vo verejnom hlasovaní zámer občianskych združení Bakomi a Štokovec, premeniť nevyužívaný a prázdny objekt dostavby gymnázia na ulici A.Gwerkovej-Göllnerovej 6 na kultúrno-edukačný projekt otvorený verejnosti. Občianske združenie Bakomi, ktoré prevádzkuje súkromnú základnú školu a občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru, venujúce sa už 10 rokov organizovaniu kultúrnych projektov, umeleckých rezidencií a výstav, začali v nových priestoroch pracovať od školského roku 2018/2019. Štokovec v priestoroch [...]

Nový kultúrny priestor na mape mesta2019-07-11T13:09:50+02:00