Nový kultúrny priestor na mape mesta

Nestáva sa v Štiavnici tak často, aby sa tu otvárala nová galéria venovaná súčasnému umeniu a komunitný priestor zároveň. Bývalé šatne od mája 2019 PARTER BSC, kde nájdete okrem umenia aj šport.

Presne pred rokom, koncom júna 2018, odsúhlasili poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja vo verejnom hlasovaní zámer občianskych združení Bakomi a Štokovec, premeniť nevyužívaný a prázdny objekt dostavby gymnázia na ulici A.Gwerkovej-Göllnerovej 6 na kultúrno-edukačný projekt otvorený verejnosti. Občianske združenie Bakomi, ktoré prevádzkuje súkromnú základnú školu a občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru, venujúce sa 10 rokov organizovaniu kultúrnych projektov, umeleckých rezidencií a výstav, začali v nových priestoroch pracovať od školského roku 2018/2019.

Štokovec v priestoroch bývalých školských šatní na prízemí tejto budovy otvoril v polovici mesiaca máj nový, verejný priestor s názvom PARTER BSC. Otvorený je vo štvrtok a piatok od 13tej do 17tej a počas víkendov od 14tej do 18tej. V jarných mesiacoch sa tu uskutočnilo ešte v provizórnych podmienkach niekoľko verejných workshopov, ktoré boli súčasťou projektov Mesta kultúry. S verejnosťou tu pracovali známy ilustrátor Juraj Horváth aj animátorka

Daniela Krajčová. Zázemie tu našiel architekt Jakub Kopec, ktorý so skupinou študentov architektúry Vysokej školy výtvarných umení riešili malé intervencie v zóne Povrazník. “Otestovali sme si, že priestor je dostatočne veľký aj na výstavy, že jeho umiestnenie v prízemí je kľúčové. Vieme ho otvoriť do záhrady, vieme ho postupne prepájať s exteriérom. Vyžaduje si to malé stavebúpravy povrchov, začistenie priestoru, vymaľovanie, nové osvetlenie aj okná. Predsa len si tu nebudeme prezúvať papuče ale chceme tu vystavovať hodnotné umelecké diela a pozývať do priestorov hostí aj divákov,” hovorí iniciátor projektu, vizuálny umelec a vysokoškolský pedagóg Doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta.

“Prvou skutočnou výstavou, ktorú sme sa tu rozhodli hosťovať je symbolicky projekt mapujúci život a prácu Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej, dôležitej osobnosti, ktorá posledné roky svojho života do tragickej smrti v Kremničke v roku 1944 prežila v Banskej Štiavnici,” dodáva Mikyta. Priestor s názvom PARTER BSC (BSC odkazuje na názov rezidenčnej platformy Banská St a nica Contemporary, ktorá je situovaná na treťom podlaží v no-vých priestoroch) nie je len galériou, kde sa návštevník stretne s vizuálnym umením. Je najmä prvým testovacím verejným prostredím pre diela, ktoré v Banskej Štiavnici vytvoria umelci a umelkyne v rámci svojich rezidenčných pobytov. “Netúžime mať galériu, kde sa vystaví umenie vznikajúce v ateliéroch v Bratislave, Prahe či Budapešti. Vždy sme chceli najmä podporovať vznik nových diel práve tu, v Banskej Štiavnici,” hovorí Mikyta, sám aktívny vizuálny umelec.

V druhej polovici roka kultúry nás ešte čaká 5 rezidencií vo formáte EDU AIR. Ten je špeciálny tým, že pozvaný umelec či umelkyňa popri práci na vlastnom projekte počas pobytu v Štiavnici zorganizuje viacero verejných workshopov, diskusií či výstav. Tie sa odohrajú práve na tejto novej adrese. Verejnosť sa môže tešiť v auguste na Wikusa de Weta, fotografa z Johannesburgu, Anabelu Žigovú, konceptuálnu autorku, umeleckú skupinu Comunite Fresca venujúcu sa monumentálnej maľbe v architektúre, Janu Bernartovú, ktorá experimentuje s farbou alebo Slávku Ondrušovú, venujúcu sa kresbe a šperku, ktorá pre Štiavnicu pripravuje zážitkové kurzy kresby v tme. Popri sérii workshopov bude PARTER BSC plne obsadený aj krátkodobými výstavami ale aj spoluprácami s hosťujúcimi projektami. Začiatkom augusta sa tu uskutoční týždenný medzinárodný workshop dizajnérov, architektov a umelcov DE/POSIUM organizovaný platformou crafting plastics! studio. Prvý októbrový víkend zas v priestore odštartujeme odbornou konferenciou prvý festival Milana Adamčiaka (tento známy konceptuány autor venujúci sa súčasnej experimentálnej hudbe a špeciálne vizuálnym partitúram posledné roky života žil v blízkosti Štiavnice v Banskej Belej), ktorý v rámci aktivít Mesta kultúry spolu s nami organizuje Cluster ensemble. A pre tých, ktorí dajú pred umením prednosť športu avizujeme, že každú nedeľu počas letných prázdnin budeme od 17:00 do 18:00 v priestoroch galérie PAR-TER BSC cvičiť jogu. Cvičenie bude viesť Maria, dobrovoľníčka Kalvárskeho fondu, ktorá prišla na rok z Ukrajiny do Banskej Štiavnice v rámci európskeho progr-mu Erasmus +. V čase otváracích hodín galérie PARTER BSC bude verejnosti prístupný aj tenisový kurt. Okrem toho okolie PARTE-RA BSC postupne prejde malými úpravami tak, aby sme si vedeli na terase posedieť s dobrou knihou v ruke a aby sme mali zo zelene nielen pôžitok, ale aj úžitok.

“Naším cieľom je spolu s hlavným partnerom projektu, Banskobystrickým samosprávnym krajom, areál otvoriť ľudom. Cítime spolu s kolegami z Bakomi, že takáto plocha v centre mesta by mala byť k dispozícii práve jeho obyvateľom. Či si tu do záhrady prídete posedieť alebo zájdete do galérie na výstavu alebo si zahráte tenis, mali by ste mať možnosť užiť si tento priestor kultivovane a na úrovni, bez tlaku akýchkoľvek investičných podnikateľských zámerov,” dodáva Svätopluk Mikyta.

Zuzana Bodnárová / Štokovec, priestor pre kultúru

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-07-11T13:09:50+02:00