fot

Projekty Mesta kultúry s celoslovenským ocenením

2019-12-17T10:51:45+02:00

Projekt Mesto kultúry sa blíži pomaly ku koncu a postupne prichádzajú aj rôzne reakcie na jeho aktivity. V ostatných týždňoch nás potešili aj dva nečakané, ale o to významnejšie výsledky. Vanda Mesiariková, ktorá pre projekt Pssst! Drieňová nafotila sériu fotografi í Sídlisko s výhľadom (stále je umiestnená na stojiskách), získala ocenenie medzinárodnej poroty a zvíťazila v kategórii Životné prostredie v prestížnej súťaži Slovak Press Photo. Cenu si prevzala 3. 10. 2019 v Bratislave a jej fotografi e boli spolu s ďalšími najlepšími autormi vystavené v bratislavskej Kunst halle. Mimochodom, náš región mal na tejto výstave ešte jedno zastúpenie, keď svoj [...]

Projekty Mesta kultúry s celoslovenským ocenením2019-12-17T10:51:45+02:00