ENSEMBLE RICERCATA /SK/2019-02-11T10:56:27+02:00

Project Description

Ensemble Ricercata

Ensemble Ricercata sa etabloval ako rešpektované hudobné teleso, ktoré poslucháčovi dokáže priniesť vždy niečo nové, hodnotné. Od počiatku bolo jeho hlavnou ideou sprístupňovanie a popularizácia domácej i svetovej súčasnej komornej tvorby formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Súbor, ktorý prijal názov Ricercata (z tal. ricercare – hľadať, pátrať, skúmať, bádať atď.) neostal týmto snahám nič dlžný. Každoročne starostlivo hľadá, pátra, objavuje – diela „staré“ i nové. EnsembleRicercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“, vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretova publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

Helga Varga Bach – soprán
Helga Varga Bach študovala spev na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Odchovankyňa Zlatice Livorovej sa v súčasnosti venuje predovšetkým koncertnej činnosti.

Tomáš Boroš – klavír
Tomáš Boroš (1971) po skončení štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (hudobná výchova v kombinácii slovenský jazyk a literatúra) pokračoval v štúdiu skladby a hry na klavíri na VŠMU.

Paulechová-Niederdorfer – klavír
Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor.

Andrej Gál – violončelo
Hru na violončele študoval na Šátnom konzervatóriu v Bratislave u Mgr. K. Filipoviča a na VŠMU v Bratislave u Prof. J. Podhoranského. Absolvoval tiež majstrovské kurzy u R. Wallfi scha a J.Waltza.

Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír
Študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centrefor the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii
výtvarných diel.

Veronika Vitázková – flauta
Študovala na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Je držiteľkou viacerých ocenení a má bohaté orchestrálne skúsenosti (Wiener KammerOr-chester, ORF RSO Wien, orchester Opery SND, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Symphonia Vienna, GK Film Orchester, Volksoper Wien).

Detaily

Žáner

Projekt: