BOROŠ – ŠILLER /SK/2019-01-29T11:01:42+02:00

Project Description

BOROŠ – ŠILLER /SK/

Tomás Boroš a Ivan Šiller sa predstavili počas roka v Banskej Štiavnici počas workshopov a komorných koncertov, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Ivan Šiller, narodený v roku 1977, je koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných a edukačných projektov. Koncertoval v rôznych krajinách Európy, predovšetkým v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Českej republike a v USA. Popri bohatej koncertnej činnosti je Ivan Šiller iniciátorom a organizátorom širokej škály rôznych hudobných a edukačných projektov.

Tomáš Boroš sa okrem koncertnej činnosti venuje vzdelávaniu, pracuje ako pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.

Hudobníci sa predstavili v rámci klavírno – skladateľského workshopu  a komorným koncertom.

Popis predstavenia
Umelca/umelecké zoskupenie uvidíte:

15.1. 2019 na komornom koncerte Boroš – Kurtág.

Popis predstavenia

Detaily

Žáner

Projekt: