Projekty2019-07-11T15:39:06+02:00

Zoznam projektov

PROJEKT 346

Jeden fotograf, dve fotografky a 346 Štiavničanov

CHECK-ART

Informácie o dianí v Meste kultúry prídu za vami

CO-ART

Stretnutia a rozhovory s obyvateľmi Banskej Štiavnice

DETAŠKO GALÉRIE

Výstavy, rozhovory s umelcami a tvorivé dielne na škole

EDU AIR

Živý kontakt s profesionálnym umením

EX-TRÉMISTI

Zapojenie študentov do tvorby divadelnej inscenácie

FILMOVÝ ATELIÉR

Prednášky, filmové ukážky a praktická filmová tvorba

GWERKOMÁNIA

Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl

HUDBA ROBÍ ČLOVEKA

Workshopy pre deti s renomovanými hudobníkmi

JE TO V NÁS

Workshop hip-hop, hudba a tanec pre deti

LAB ART

Priestor pre umenie, stretávanie a rozhovory

LITERÁRNY KRÁTER

Autorské čítania, prednášky a workshopy

NEBOJME SA DIVADLA

Divadelné predstavenia s témami, o ktorých sa radi rozprávate

PLENÉR – URBAN LEGENDS

Workshopy maľovania s profesionálnymi umelcami

PRÍBEH ZNAČKY PLETA

Výstava o dejinách textilného priemyslu v Banskej Štiavnici

PSSST DRIEŇOVÁ

Dvojdňový festival potichu zasiahne do rutiny štiavnického sídliska

PUB-ART

Almázia v štiavnickej reštaurácii alebo pube

PUSTI JU K VODE

Letné vylihovanie pri tajchoch bude kultúrne

RODINNÉ STRIEBRO

Archív Banskej Štiavnice z vašich spomienok

RÝCHLOKURZ MÚZEJNÉHO AGENTA

Banské múzeum vyráža za deťmi do škôl

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ

Pouličné putovanie umelcov, divákov, spevu a tanca

SVETOVÁ ŠTIAVNICA

Spoznajte rozmanitosť sveta a kultúr prostredníctvom hudby.

TRAŤ MLÁDEŽE

Zdá sa vám, že o Trati mládeže viete dosť?

TROJICA – MESTSKÁ REZIDENCIA

Umelci inšpirovaní lokálnym prostredím a témami