Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Podujatie „Gwerkománia “ je inšpirované dlhodobou tvorivou rezidenciou štiavnického maliara Edmunda Gwerka /1895 – 1956/ na Sitne v rokoch 1921 – 1925, kde si formuloval svoj originálny krajinársky autorský výtvarný program. Deti pod vedením profesionálnych lektorov budú mať príležitosť prostredníctvom tvorivých aktivít spracovať vlastné plenéristické zážitky a postrehy. Edukačné aktivity sa budú koncentrovať na osobnosť maliara Edmunda Gwerka, kontexty, východiská a smerovanie jeho tvorby. Aktivity podujatia sú koncipované tak, aby boli šetrné k chránenému prostrediu. Výsledky rezidencie budú prezentované verejnosti na výstave.

Účastníci: žiaci a pedagógovia Základnej školy Bakomi /cca 20 – 25 účastníkov/
Odborní lektori: Mgr.art. Dominik Hlinka, Mgr. Art. Ivan Slovenčák, Mgr. Anna Grusková, CSc.,

Podujatie je súčasťou programu Banská Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.