Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Koncert spevov stredovekého gregoriánskeho chorálu, aj s kompozíciami ranej polyfónie a s improvizovaným viachlasom so spoluúčinkovaním moderných sláčikových nástrojov (husle, viola, violončelo, kontrabas). Zaznejú aj chorálne spevy z tradície Dominikánov, ktorí v Banskej Štiavnici pôsobili od 13. storočia.  Koncert sa koná pri príležitosti výročia konsekrácie Farského kostola v Banskej Štiavnici.