DETAŠKO GALÉRIE2018-12-30T10:10:24+02:00

Projekt DETAŠKO GALÉRIE

Kto iný, než žiaci Základnej školy Jozefa Kollára, by mal do hĺbky poznať Jozefa Kollára? Preto sa Galéria Jozefa Kollára rozhodla otvoriť svoje detašované pracovisko v tejto škole a poštekliť záujem jej návštevníkov o výtvarné umenie. Nielen záujem detí, ale aj Štiavničanov, ktorí v priestoroch školy radi trávia čas pri
rôznych predajných akciách. Teraz majú možnosť spestriť si ich tvorivými dielňami, rozhovormi s umelcami aj spoznávaním výtvarného umenia.

Kedy: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Kde: Základná škola Jozefa Kollára
Zapojení umelci: Mgr. art. Elena Rajčanová, Mgr. art. Ivan Slovenčák
Cena:
Podujatia: výstavy, tvorivé dielne, rozhovory s umelcami
Organizátori: Slovenské banské múzeum, oddelenie Galérie Jozefa Kollára, ZŠ Jozefa Kollára