Výstava Príbeh značky PLETA je otvorená!

Za mimoriadneho záujmu bývalých zamestnancov Plety a verejnosti sme 19. júla otvorili na Starom zámku výstavu Príbeh značky Pleta. Otvorená je každý týždeň od stredy do nedele od 9.00 do 16.00 a návštevníkov ňou sprevádzajú pletiari. Na akcii Stretnutie pletiarov, ktoré bolo 18. júla predpremiérou otvorenia výstavy, sa zúčastnilo približne 180 osôb. Nasledujúci deň – na oficiálne otvorenie pre verejnosť, prišlo ďalších približne šesť desiatok ľudí. Taká vysoká návštevnosť na výstavných podujatiach v Banskej Štiavnici, ani v SBM nebýva zvykom. Jej dôvodom bol výber témy, ktorým sme reagovali na požiadavky dopytu už dávnejšie adresované múzeu.

Výstava je v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. Rozhodnutie, že bude dvojjazyčná, síce ubralo z plochy výstavných panelov, ktorá mohla byť využitá na umiestnenie fotografií, no priblížilo lokálnu tému aj návštevníkom z cudziny. Tých je v meste i múzeu veľa. Myslím si, že pre lokalitu UNESCO je tento spôsob prezentácie nevyhnutný a nakoniec i logický.

Na výstavu múzeum vyčlenilo doteraz nevyužívané priestory časti podkrovia Starého zámku. V nich sme umiestnili prezentačné panely s textami a obrazovou prílohou, ktorých súčasťou sú vitríny na trojrozmerné predmety. Panely (aj podstavce pod strojmi) sú z cementotrieskovej dosky, resp. z dosky vyrobenej zo zmesi cementu, buničiny, perlitu a organických vlákien. Boli projektované a vyrobené špeciálne pre účely tejto výstavy. Už pri výbere materiálov sme pracovali s predstavou, aby tieto korešpondovali s industriálnym charakterom témy. Inak povedané: keď nebolo možné urobiť výstavu v priestoroch továrne, bola snaha vytvoriť továrenské prostredie v iných priestoroch – v múzeu. Výstavný priestor je doplnený o funkčné stroje z konfekčných dielní banskoštiavnických textilných podnikov. Väčšinu z nich múzeum získalo darom od firmy Svetro – partnera projektu. Niekoľko ďalších strojov, no najmä množstvo menších trojrozmerných predmetov, nám v rámci dlhodobej výpožičky poskytol Ľubomír Svetlík. Spolupráca s ním bola mimoriadne dôležitá pre úspešnú realizáciu tejto výstavy (aj širšie koncipovanej úlohy Dokumentácia a prezentácia dejín textilného priemyslu v Banskej Štiavnici). Pomoc (aj) v podobe zapožičania strojov poskytla aj Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho. Výstava je v dvoch miestnostiach. Z nich prvá je riešená ako tradičný výstavný priestor, druhá ako miesto pre filmovú produkciu a realizáciu edukačných aktivít.

Vo vstupnom priestore má byť návštevník konfrontovaný zo súčasnosťou textilnej tradície a tým, čo ostalo z dnes už neexistujúceho podniku Pleta. Dnešný stav vyjadruje veľkoformátová fotografi a rozpadávajúceho sa skeletu (nedostavanej výrobnej budovy) na Križovatke. Naproti tomu je prezentovaný jeden z top exponátov výstavy – základný kameň stavby Rekonštrukcia základného závodu PLETA Banská Štiavnica z roku 1985. Symbolizuje sny o modernom priemyselnom komplexe, ktorý mal vzniknúť v priestore Križovatky. Vstupný priestor dopĺňa „funkčný“ nábytok z predvádzacej (vzorkovej) siene podniku. V rámci expozičného priestoru sú na výstavných paneloch prezentované témy Predchodcovia podniku Pleta, História podniku, Podniková kultúra, Výrobný proces, Sortiment a kvalita. Prehliadka je doplnená o prezentáciu vybraných modelov.

Druhá miestnosť má upriamiť pozornosť na človeka – zamestnanca podniku Pleta. Na stene rozmerov 8 x 2,5 metra sú reprodukované stovky fotografi í ľudí Plety. Zámer bol, aby sa tento priestor stal miestom spomínania, hľadania seba a svojich príbuzných a zároveň interaktívnym prvkom výstavy, kde sa prepája návštevník s výstavou a s múzeom. Miestnosť je určená aj na prezentáciu filmových dokumentov ako súčasti prehliadky, resp. ako doplnku pri plánovaných výchovno-vzdelávacích aktivitách. Návštevníci sediaci na dielenských stoličkách pochádzajúcich z budovy tzv. Horného závodu si môžu pozrieť krátke filmy o Plete z archívu Slovenského filmového ústavu a po nich dokumentárny film Mira Kollára (s názvom Ľudia Plety), ktorý vznikol v kooperácii SBM s Filmovým ateliérom. Jeho súčasťou je sprievodné slovo bývalých zamestnancov Plety a historický obrazový a filmový materiál. Dielo je ďalším príkladom úspešného zapojenia miestnych obyvateľov a zároveň pamätníkov do projektu dokumentácie dejín textilnej výroby v Banskej Štiavnici.

Výstava Príbeh značky PLETA vznikala doslova za pochodu, v istom zmysle bola experimentom. Bežne si kurátor pripraví zoznam predmetov, ktoré budú vystavené, pripraví text, fotografie a inštaláciu. Projekt pletiarskej výstavy začínal s vedomím, že v SBM sa nenachádzali žiadne predmety k téme textilu. Na začiatku vôbec nebolo jasné, či sa múzeu podarí získať niečo, čo môže vystaviť a ak áno, čo to bude. Výsledok bol prekvapivo dobrý, mnohí obyvatelia poskytli informácie, boli ochotní zapožičať, často darovať rôzne predmety (najmä fotografie, diplomy, medaily, kroniky). Veľkú časť zberu predstavovala akvizícia výrobkov podniku (vrchného pleteného ošatenia). Časť predmetov bolo možné vystaviť. Niektoré sa natrvalo stanú súčasťou zbierky múzea, iné budú v múzeu dlhodobo uschované ako depozity. Všetky získané predmety však budú fotograficky zdokumentované a zaevidované. Do budúcna je možné uvažovať aj o reinštalácii výstavy – o doplnení/výmene niektorých vystavených exponátov, pokiaľ sa nám podarí získať nové, zaujímavé a hodnotné predmety.

Výstava Príbeh značky PLETA je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, vďaka ktorému sa Štiavnica stala Mestom kultúry 2019. Banskoštiavnický projekt oslovil Fond na podporu umenia aj tým, že chcel vtiahnuť obyvateľov mesta do kultúrneho a spoločenského diania, volal po ich návrate do mesta. Myslím, že v prípade Plety sa nám tento zámer podarilo splniť a zapojenie miestneho obyvateľstva – pamätníkov podniku Pleta – do projektu bolo ukážkovým príkladom spolupráce. Výstava je zároveň jedným z výstupov širšie koncipovanej úlohy Dokumentácia a prezentácia dejín textilného priemyslu v Banskej Štiavnici. Jej realizáciou a otvorením sa práca nekončí, práve naopak, bol by som rád, keby ho aj verejnosť chápala ako prvý krok, po ktorom majú nasledovať ďalšie. V najbližších týždňoch pripravíme leták – skladačku pre návštevníkov výstavy a pre jej propagáciu. Do konca roka nás tiež čaká príprava tlačoviny – katalógu z výstavy. Bude obsahovať informácie o predmetoch prezentovaných v priestore výstavy, ale aj o ďalších, ktoré sa tam nedostali. Zmysel katalógu sa rozšíri okrem podrobnejšieho popisu jednotlivých exponátov a ich fotodokumentácie na dokumentačný materiál o stave muzeálií z oblasti pletiarenskej výroby v čase realizácie výskumu tejto témy.

Výstava je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Daniel Harvan, SBM

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-08-19T09:09:48+01:00