WOVEN /SK/2019-04-10T09:13:39+02:00

Project Description

WOVEN /SK/

Je spoločná platforma pre priestorové nápady štyroch žien architektiek so sídlom v Bratislave od roku 2010. Ich radostná a nadšená práca na rôznych architektonických a umeleckých úlohách ponúka niekoľko jedinečných odpovedí na otázky o priestore, materiáli, svetle, funkcii a niekedy aj o iných prekvapujúcich aspektoch. Je známa spoluprácou s festivalmi, galériami, umelcami alebo súkromnými klientmi, ako aj organizovaním vzdelávacích aktivít pre študentov.

Detaily

Projekt: