SCHOLA MINOR /SK/2019-01-23T18:21:41+02:00

Project Description

SCHOLA MINOR /SK/

Koncert spevov stredovekého gregoriánskeho chorálu, aj s kompozíciami ranej polyfónie a s improvizovaným viachlasom so spoluúčinkovaním moderných sláčikových nástrojov (husle, viola, violončelo, kontrabas).
Zaznejú aj chorálne spevy z tradície Dominikánov, ktorí v Banskej Štiavnici pôsobili od 13. storočia. Koncert sa koná pri príležitosti výročia konsekrácie Farského kostola v Banskej Štiavnici.

SCHOLA MINOR je vokálny súbor, ktorý sa špecializuje na interpretáciu stredovekého gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Venuje sa interpretácii klasického repertoára gregoriánskeho chorálu z prvého tisícročia podľa princípov gregoriánskej semiológie aj chorálu neskorších období. Uvádza tiež spevy z rukopisov stredovekého Uhorska, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko. Schóla vznikla vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave v roku 2013. Pozostáva z interpretov: Hilda Gulyásová (sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová a Sylvia Urdová (umelecká vedúca). Schóla okrem hudobnoliturgickej služby vo františkánskom chráme účinkovala na viacerých koncertoch a festivaloch na Slovensku, v Maďarsku,
v Belgicku a v Taliansku.

Navštíviť oficiálnu stránku zboru.

Detaily

Žáner

Projekt: