JANA BEZEK /SK/2019-01-30T19:51:53+02:00

Project Description

JANA BEZEK /SK/

Muzikula je program workshopov pre deti, zameraných na rozvoj ich kreativity cez improvizáciu, spontánnosť a rytmizovanie. Na Muzikule sa podieľa africký hudobník Thierry Ebam. Tvorba pre deti zahŕňa detské klavírne miniatúry, piesne, rôzne kompozície pre deti a projekt Hudobné rozprávky, ktoré Jana Bezek realizuje v spolupráci s hudobnou pedagogičkou Tatianou Pirníkovou a scenáristkou Alžbetou Verešpejovou.

Divadelné zoskupenie sa predstaví v rámci projektu HUDBA ROBÍ ČLOVEKA.

Detaily