JANA BERNARTOVÁ /CZ/2019-10-08T14:17:24+02:00

Project Description

Jana Bernartová (1983) sa narodila v Liberci. V meste, kde má svoju tradíciu textilný priemysel. V rovnakom meste absolvovala Fakultu umění a architektury, ateliér Vizuální komunikace – digitální médiá. Zameranie na digitálné prostredie a kontexty nemateriálneho umenia rozvíjala aj vo svojej doktorandskej práci na Vysokej škole uměleckoprúmyslovej v Praze. Autorku zaujímajú výzvy budúcnosti, ktoré rieši digitálny svet. Vo svojich prácach sa venuje podstate aj vnímaniu farby, jej významu, pracuje s prepisom digitálnych programov,  ich vizuálnou kvalitou aj kvantitou. Zaujíma ju pravdivosť nášho vnímania. Jazyk, ktorým Bernartovej práce komunikujú je jazykom obrazoviek, displayov a digitálnych štruktúr.

Počas pobytu využije autorka čas na prácu, výrobu a postprodukciu troch veľkoformátových strojových výšivok, ktoré realizuje v spolupráci s lokálnou firmou. Projekt Prepis digitálnych štruktúr do materiálovej podoby nachádza svoje limity v ich spracovaní. Vizuálny prepis je nedokonaly. Vzniká nová materiálová grafika, alebo textilná štruktúra.

Autorka sa predstaví v rámci projektu EDU AIR.

Organizátor: Štokovec, priestor pre kultúru

Umelkyňu môžete vidieť

OPEN STUDIO 29.9.2019 od 14:00 – 16:00 miesto: Banská Stanica Contemporary / A.Gwerkovej-Gollnerovej 6