Il CUORE BAROCCO /SK/2019-09-02T14:41:53+02:00

Project Description

Súbor Il Cuore Barocco (Barokové srdce) je zoskupenie mladých hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Il Cuore Barocco vzniklo v roku 2010 ako študentské zoskupenie na pôde bratislavskej VŠMU na podnet violončelistu Tomáša Kardoša. Členovia súboru sa neustále vzdelávajú štúdiom na zahraničných hudobných univerzitách alebo účasťou na majstrovských kurzoch pod vedením renomovaných lektorov. Ansámbel sa v decembri 2015 predstavil s vianočným programom v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii, v júni 2017 na medzinárodnom Festivale H. I. F. Bibera vo Viedni, ďalej na rôznych festivaloch na Slovensku, ako napr. v Trnave, Nitre, Banskej Štiavnici atď. Od roku 2013 súbor každoročne koncom augusta organizuje sériu koncertov na východnom Slovensku (Sp. Nová Ves, Košice, Levoča, Žehra a okolie) a tiež pravidelne vystupuje v románskom kostolíku na Sádku. Historicky poučený štýl interpretácie je v zahraničí uznávaný a vyhľadávaný. Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia „starej“ hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco priblížiť poslucháčovi hudbu minulých storočí čo najvernejšie.

Bližšie informácie o súbore tu.

Umelecké zoskupenie uvidíte:

7.9 od 19:00 h na podujatí Turíce s Bachom.

Detaily

Žáner

Projekt:

Tags: