FERO KIRÁLY /SK/2019-10-06T15:28:13+02:00

Project Description

Hudobník a učiteľ Fero Király (1979). Ferov primárny nástroj, ktorý vyštudoval a dlhodobo sa mu venuje, je klavír, no vo svojej tvorbe sa vo veľkej miere zaoberá aj digitálnymi technológiami a ich vplyvom na hudbu. Hru na klavír vyučuje súkromne a venuje sa aj ďalším vzdelávacím projektom v oblasti hudby a hudobnej kompozície. Napísal knihu Botanická záhrada – zbierku experimentálnej hudby a hudobno-zvukových hier pre žiakov hry na klavír a ich učiteľov, ktorej popularita sa v uplynulých rokoch rozšírila na základných umeleckých školách po celom Slovensku. Verejnosť ho najviac pozná ako hráča na klávesové nástroje, ktorý na Slovensku a v zahraničí sólovo alebo spolu so svojím materským súborom Cluster ensemble interpretuje diela súčasných skladateľov, prevažne Philipa Glassa a Steva Reicha. V sólových projektoch často využíva nové hraničné experimentálne polohy a skúma presahy do performance, soundartu, inštalácií a interpretácie súčasnej hudby.

Umelca uvidíte

17.-18.10 v ZUŠ Banská Štiavnica na workshope pre deti-  ZVUKODROM v projekte Hudba robí človeka

18.10 na verejnom vystúpení z tohto workshopu

Detaily