TRAŤ MLÁDEŽE2019-05-15T09:43:39+01:00

Projekt TRAŤ MLÁDEŽE

Zdá sa vám, že o Trati mládeže viete dosť? Výsledky nášho výskumu spolu s autentickými spomienkami Štiavničanov vás presvedčia o opaku. Všetky známe aj
doteraz neznáme fakty dávame dohromady s cieľom zverejniť ich pri príležitosti 70. výročia Trate mládeže. Pripravujeme zaujímavé prednášky, výstavu fotografií
v historických vozňoch a tiež záverečné podujatie, ktoré sa odohrá priamo v lokalite železničnej stanice v Banskej Štiavnici za účasti súboru Lúčnica.

Kedy: február 2019 – október 2019
Kde: Železničná stanica Banská Štiavnica
Zapojení umelci: Umelecký súbor Lúčnica, Jakub Lančo
Cena:
Podujatia: prednášky na školách, pojazdná výstava fotografií, záverečné podujatie Trať mládeže 49 – 19?
Organizátori: Mesto Banská Štiavnica, Železničné múzeum Bratislava, Klub historickej techniky Zvolen, Slovenské banské múzeum