životné prostredie

Z rezidencie Jana Zálešáka: Ťažba ako výnimočný stav

2020-01-13T08:52:43+02:00

Dňa 4. 12. sme sa stretli s Janom Zálešákom, rezidentom programu Trojica Air (o. z. Štokovec), v kine Akademik a mali sme možnosť zamyslieť sa nad témami týkajúcimi sa nás všetkých. Pohľady boli rôzne, ale to, čo sme videli a počuli, zasiahlo určitým spôsobom každého z prítomných. V rozhovore s kurátorom a kritikom umenia, ktorý pôsobí ako docent na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne, si priblížime jeho prácu a kurátorský výskum realizovaný v rámci jeho rezidenčného pobytu (v preklade z češtiny – pozn. red.). Pán Zálešák, mohli by ste priblížiť tým, ktorí neboli na vašej prednáške, ako súvisí fenomén [...]

Z rezidencie Jana Zálešáka: Ťažba ako výnimočný stav2020-01-13T08:52:43+02:00