výšivka

Rezidencia Jany Bernartovej v priestore EDU AIR

2019-11-05T09:17:50+02:00

V rámci rezidenčného programu EDU AIR kultúrno-edukačnej inštitúcie ŠKOLA bola na umeleckú rezidenciu do Banskej Štiavnice pozvaná i Jana Bernartová, umelkyňa, kurátorka a pedagogička s pôsobiskom v Liberci a Prahe. Vo svojej tvorbe dlhodobo skúma možnosti a limity moderných technológií, zaujíma ju napätie medzi virtuálnym svetom a realitou, medzi dátami a ich hmotnými výstupmi, ale tiež možnosti vizuálnej interpretácie prostredníctvom rôznych médií. Významnú tému pri uvažovaní nad týmito vzťahmi predstavujefaktor chybovosti a náhody, ktoré sú prítomné i napriek veľmi presnému systému založenému na matematických vzťahoch. Hranicu medzi technológiami, dátami a fyzickým svetom skúma aj prácou na projekte realizovanom v Banskej [...]

Rezidencia Jany Bernartovej v priestore EDU AIR2019-11-05T09:17:50+02:00