seminár

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

2019-05-22T20:43:58+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa. Cez čítania z kníh a ich rozbor si predstavíme rôzne typy práce s knihou a spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo chceme aby sa deti stali čitateľmi?, Ako vzbudiť zvedavosť na knihu a čítanie?, Ako čítajú nečitatelia?, Ako vybudovať čitateľsky priaznivé prostredie?, Ako inšpirovať rodičov, aby čítali deťom? či Ako budovať knižnicu? Celodenný seminár sa uskutoční od 9.00 hod v škole Bakomi na ulici Gollnerovej-Gwerkovej v Banskej Štiavnici [...]

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku2019-05-22T20:43:58+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

2019-05-22T20:43:58+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa. Cez čítania z kníh a ich rozbor si predstavíme rôzne typy práce s knihou a spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo chceme aby sa deti stali čitateľmi?, Ako vzbudiť zvedavosť na knihu a čítanie?, Ako čítajú nečitatelia?, Ako vybudovať čitateľsky priaznivé prostredie?, Ako inšpirovať rodičov, aby čítali deťom? či Ako budovať knižnicu? Celodenný seminár sa uskutoční od 9.00 hod v škole Bakomi na ulici Gollnerovej-Gwerkovej v Banskej Štiavnici [...]

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku2019-05-22T20:43:58+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

2019-05-22T20:43:58+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa. Cez čítania z kníh a ich rozbor si predstavíme rôzne typy práce s knihou a spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo chceme aby sa deti stali čitateľmi?, Ako vzbudiť zvedavosť na knihu a čítanie?, Ako čítajú nečitatelia?, Ako vybudovať čitateľsky priaznivé prostredie?, Ako inšpirovať rodičov, aby čítali deťom? či Ako budovať knižnicu? Celodenný seminár sa uskutoční od 9.00 hod v škole Bakomi na ulici Gollnerovej-Gwerkovej v Banskej Štiavnici [...]

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku2019-05-22T20:43:58+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

2020-02-25T10:21:42+01:00

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa. Cez čítania z kníh a ich rozbor si predstavíme rôzne typy práce s knihou a spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo chceme aby sa deti stali čitateľmi?, Ako vzbudiť zvedavosť na knihu a čítanie?, Ako čítajú nečitatelia?, Ako vybudovať čitateľsky priaznivé prostredie?, Ako inšpirovať rodičov, aby čítali deťom? či Ako budovať knižnicu? Celodenný seminár sa uskutoční od 9.00 hod v škole Bakomi na ulici Gollnerovej-Gwerkovej v Banskej Štiavnici [...]

Seminár pre učiteľov v materských školách: Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku2020-02-25T10:21:42+01:00