pre verejnosť

ZVUKODROM – verejný výstup z workshopu

2019-11-28T12:20:23+02:00

Verejný výstup z workshopu v koncertnej sále ZUŠ. Zvukodrom je multimediálny nástroj pre skupiny detí, ktoré ponúka široké možnosti práce so zvukom aj obrazom. V roku 2014 ho vyvinul Fero Király pre workshop na festive Konvergencie. Zistil, že deti sú na celom svete rovnaké v túžbe objavovať tento svet hrou. Zvukodrom je potenciálna učebná pomôcka, ktorá pod vedením skúseného pedagóga rozvíja abstrakčné umelecké cítenie detí. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Hudba robí človeka.

ZVUKODROM – verejný výstup z workshopu2019-11-28T12:20:23+02:00