pre deti

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE

2019-12-20T08:39:09+02:00

Umenie improvizácie pod vedením významného slovenského jazzového saxofonistu a skladateľky, ktorá je známa ako autorka prvokatívnych hudobno-divadelných performácií s prvkami absurdity a dada a so značným podielom voľnej improvizácie. Sobota 18.1.2020 o 16:00 Verejný výstup z workshopu v Kultúrnom centre počas záverečného večera Mesta kultúry s názvom Rodinné Striebro II. alebo Almázia nekončí

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE2019-12-20T08:39:09+02:00

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE

2020-03-02T08:54:05+02:00

Umenie improvizácie pod vedením významného slovenského jazzového saxofonistu a skladateľky, ktorá je známa ako autorka prvokatívnych hudobno-divadelných performácií s prvkami absurdity a dada a so značným podielom voľnej improvizácie. Sobota 18.1.2020 o 16:00 Verejný výstup z workshopu v Kultúrnom centre počas záverečného večera Mesta kultúry s názvom Rodinné Striebro II. alebo Almázia nekončí

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE2020-03-02T08:54:05+02:00

Hudba robí človeka aj v novom roku

2020-01-20T10:42:56+02:00

Rok 2019 s Almáziou bol v našom meste aj rokom s hudbou. Séria hudobných workshopov s názvom Hudba robí človeka symbolicky otvorila Mesto kultúry v januári 2019 a takmer presne o rok neskôr ho uzatvorí. Vďaka patrí ZUŠ Banská Štiavnica, ktorá ako spoluorganizátor poskytla zadarmo priestor koncertnej sály, v ktorej workshopy prebiehali. Jej zamestnanci, predovšetkým Martin Jánošík, pomohli workshopy propagovať a motivovať deti navštevujúce ZUŠ, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali. Za nezištnú pomoc ďakujeme aj Jarovi Koledovi. Pravidelne informoval o konaní workshopov deti, s ktorými pracuje v Komunitnej obývačke Povrazník. Práve vďaka nemu sa na našich podujatiach pravidelne zúčastňovali [...]

Hudba robí človeka aj v novom roku2020-01-20T10:42:56+02:00

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA

2020-01-10T09:34:04+02:00

Veselá hudobná žúrka, počas ktorej sa deti pod lektorským vedením zahrajú na majstrov zvuku. Pohrabú sa v starých haraburdách a vyrobia jednoduché hudobné nástroje, vyskúšajú si, ako sa na nich dá hrať. Postupne vytvoria malý orchester a budú sa učiť sa vzájomne sa počúvať a muzicírovať. Potom si pozrú kratučký film a spoločne sa dohodnú ako ho ozvučia. Sobota 11.1.2020 Verejný výstup z workshopu v Kine Akademik.

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA2020-01-10T09:34:04+02:00

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA

2020-02-25T09:52:53+02:00

Veselá hudobná žúrka, počas ktorej sa deti pod lektorským vedením zahrajú na majstrov zvuku. Pohrabú sa v starých haraburdách a vyrobia jednoduché hudobné nástroje, vyskúšajú si, ako sa na nich dá hrať. Postupne vytvoria malý orchester a budú sa učiť sa vzájomne sa počúvať a muzicírovať. Potom si pozrú kratučký film a spoločne sa dohodnú ako ho ozvučia. Sobota 11.1.2020 Verejný výstup z workshopu v Kine Akademik.

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA2020-02-25T09:52:53+02:00

Rýchlokurz múzejného agenta, alebo ako sa z detí stali múzejníci

2020-01-15T08:45:13+02:00

Séria tvorivých dielní v projekte Rýchlokurz múzejného agenta vyvrcholila slávnostným otvorením školských múzeí na ZŠ J. Kollára dňa 18. 11. a ZŠ J. Horáka dňa 28. 11. Čo tento projekt v praxi priniesol? Pri tvorbe aktivít programu Rýchlokurz múzejného agenta sa počítalo aj s tým, že sa doň zapoja deti nielen z Banskej Štiavnice, ale aj z okolia. Počet agentov sa začiatkom decembra rozšíril a múzejnými agentmi sa stali aj žiaci zo Základnej školy s materskou škôlkou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone a aj deti zo Základnej školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Rovnako ako v Štiavnici deti spoznávali proces, [...]

Rýchlokurz múzejného agenta, alebo ako sa z detí stali múzejníci2020-01-15T08:45:13+02:00

Detaško galérie doputovalo do finále

2020-01-03T08:50:35+02:00

Dňa 28. 11. po poslednom vyučovacom zvonení na ZŠ J. Kollára pohyb v škole neustával. Práve naopak. Brány školy boli v tento deň otvorené pre všetkých, ktorí prišli na vernisáž výstavy výstupov z podujatí projektu Detaško galérie. A nebolo ich málo... „Ach cesty, čo všetko nás v žití čaká, raz láka to a raz zase ľaká a život predsa krásny je... Ak sa raz obzrieš za prejdenou trasou, nemeraj dĺžku, zmeraj si ju krásou...“ Takto symbolicky začínali a končili verše jednej z básní kultúrnej vložky slávnostného otvorenia, ktoré mohli v prenesenom význame vyjadrovať, čo deti zažívali v priebehu ôsmich tvorivých [...]

Detaško galérie doputovalo do finále2020-01-03T08:50:35+02:00

Nominácia projektu Je to v nás v súťaži Roma Spirit Rozhovor s Dodom Klimkom a Vašom Wuačkowcom Šimkom

2020-01-02T07:44:07+02:00

Banská Štiavnica a projekt Mesto kultúry 2019 sa môžu pýšiť ďalším úspechom prekračujúcim ich hranice. V rámci súťaže Roma Spirit, v kategórii Čin roka, bol nominovaný projekt Je to v nás a pesnička Čavore, ktorá počas neho vznikla. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 30. novembra v priestoroch Slovenského národného divadla a na slávnostnom galavečeri sa zúčastnili lektori projektu. Roma Spirit je celoslovenská súťaž, do ktorej sú súťažiaci nominovaní verejnosťou. Nominovanými sa stávajú výnimočné osobnosti, organizácie a aktivity, ktoré prispievajú k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov, aktívne sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku a prispievajú k rovnosti šancí [...]

Nominácia projektu Je to v nás v súťaži Roma Spirit Rozhovor s Dodom Klimkom a Vašom Wuačkowcom Šimkom2020-01-02T07:44:07+02:00

Škola hrou v projekte Detaško galérie

2019-12-17T10:29:26+02:00

Projekt Detaško galérie smeruje do finále. Spolu s deťmi z drieňovskej ZŠ J. Kollára sme zrealizovali osem tvorivých dielní, workshopov, debatiek o umení a tvorivosti. Zistili sme, že predstavivosť, ktorou sme obdarení, v nás vyvoláva radosť, dáva nám energiu, baví nás s ňou hrať sa a zušľachťovať ju. Počas októbra a novembra prebehli tri podujatia. Lakiho mestečko a naše chodníčky Príbehy nezbedného psíka Lakiho piataci zbožňujú. Knižku Lakiho mestečko majú prečítanú. Spolu s jej autormi Veronou Hajdučíkovou a Marcelom Mészárosom sme sa vybrali na potulky sídliskom Drieňová. Objavovali sme zákutia prostredia a vymýšľali príbehy, ktoré by tu zvedavý psík mohol [...]

Škola hrou v projekte Detaško galérie2019-12-17T10:29:26+02:00

Rýchlokurz múzejného agenta v školách

2019-12-17T09:24:18+02:00

Ďalšie z podujatí Mesta kultúry, ktoré organizuje Slovenské banské múzeum, sa uskutočnili 5. novembra na ZŠ J. Kollára a 14., 15. novembra na ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici. Naše mesto zažíva počas tohto roka mnoho rôznorodých akcií a podujatí. V novembri je to aj Rýchlokurz múzejného agenta. Ide o jednu z početných aktivít, ktoré boli pripravené ako súčasť projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Cieľom bolo interaktívnou formou priblížiť žiakom základných škôl prácu múzejníkov. Zamestnanci múzea navštívili tretiakov, štvrtákov a piatakov priamo počas vyučovania. Na ZŠ J. Horáka sa [...]

Rýchlokurz múzejného agenta v školách2019-12-17T09:24:18+02:00