portrét

Čo pre nás znamená kultúra?

2020-01-07T07:35:14+02:00

Fotografický projekt 346 sa rovnako ako samotné Mesto kultúry chýli k svojmu koncu. Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru. „Ambíciou projektu 346 je podať správu o ľuďoch Štiavnice – o tých, ktorí tu žijú, pracujú, ktorí sú Štiavničania pôvodom alebo sa sem prisťahovali, či takých, ktorí sa len cítia byť Štiavničanmi,“ defi novala ideu projektu Zuzana Bodnárová z o. z. Štokovec. Túto myšlienku organizátori zlúčili s otázkou, ktorú dostal každý portrétovaný: Čo pre vás znamená kultúra? Všetci portrétovaní obdržia pozvánku na výstavu, z ktorej si budú môcť odniesť vlastný portrét. „Nemala by to byť výstava, [...]

Čo pre nás znamená kultúra?2020-01-07T07:35:14+02:00