hudba

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE

2019-12-20T08:39:09+02:00

Umenie improvizácie pod vedením významného slovenského jazzového saxofonistu a skladateľky, ktorá je známa ako autorka prvokatívnych hudobno-divadelných performácií s prvkami absurdity a dada a so značným podielom voľnej improvizácie. Sobota 18.1.2020 o 16:00 Verejný výstup z workshopu v Kultúrnom centre počas záverečného večera Mesta kultúry s názvom Rodinné Striebro II. alebo Almázia nekončí

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE2019-12-20T08:39:09+02:00

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE

2020-03-02T08:54:05+02:00

Umenie improvizácie pod vedením významného slovenského jazzového saxofonistu a skladateľky, ktorá je známa ako autorka prvokatívnych hudobno-divadelných performácií s prvkami absurdity a dada a so značným podielom voľnej improvizácie. Sobota 18.1.2020 o 16:00 Verejný výstup z workshopu v Kultúrnom centre počas záverečného večera Mesta kultúry s názvom Rodinné Striebro II. alebo Almázia nekončí

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin: UMENIE IMPROVIZÁCIE2020-03-02T08:54:05+02:00

Hudba robí človeka aj v novom roku

2020-01-20T10:42:56+02:00

Rok 2019 s Almáziou bol v našom meste aj rokom s hudbou. Séria hudobných workshopov s názvom Hudba robí človeka symbolicky otvorila Mesto kultúry v januári 2019 a takmer presne o rok neskôr ho uzatvorí. Vďaka patrí ZUŠ Banská Štiavnica, ktorá ako spoluorganizátor poskytla zadarmo priestor koncertnej sály, v ktorej workshopy prebiehali. Jej zamestnanci, predovšetkým Martin Jánošík, pomohli workshopy propagovať a motivovať deti navštevujúce ZUŠ, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali. Za nezištnú pomoc ďakujeme aj Jarovi Koledovi. Pravidelne informoval o konaní workshopov deti, s ktorými pracuje v Komunitnej obývačke Povrazník. Práve vďaka nemu sa na našich podujatiach pravidelne zúčastňovali [...]

Hudba robí človeka aj v novom roku2020-01-20T10:42:56+02:00

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA

2020-01-10T09:34:04+02:00

Veselá hudobná žúrka, počas ktorej sa deti pod lektorským vedením zahrajú na majstrov zvuku. Pohrabú sa v starých haraburdách a vyrobia jednoduché hudobné nástroje, vyskúšajú si, ako sa na nich dá hrať. Postupne vytvoria malý orchester a budú sa učiť sa vzájomne sa počúvať a muzicírovať. Potom si pozrú kratučký film a spoločne sa dohodnú ako ho ozvučia. Sobota 11.1.2020 Verejný výstup z workshopu v Kine Akademik.

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA2020-01-10T09:34:04+02:00

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA

2020-02-25T09:52:53+02:00

Veselá hudobná žúrka, počas ktorej sa deti pod lektorským vedením zahrajú na majstrov zvuku. Pohrabú sa v starých haraburdách a vyrobia jednoduché hudobné nástroje, vyskúšajú si, ako sa na nich dá hrať. Postupne vytvoria malý orchester a budú sa učiť sa vzájomne sa počúvať a muzicírovať. Potom si pozrú kratučký film a spoločne sa dohodnú ako ho ozvučia. Sobota 11.1.2020 Verejný výstup z workshopu v Kine Akademik.

Marek Kundlák a Fero Király: FILM & HUDBA2020-02-25T09:52:53+02:00

ZVUKODROM – verejný výstup z workshopu

2019-11-28T12:20:23+02:00

Verejný výstup z workshopu v koncertnej sále ZUŠ. Zvukodrom je multimediálny nástroj pre skupiny detí, ktoré ponúka široké možnosti práce so zvukom aj obrazom. V roku 2014 ho vyvinul Fero Király pre workshop na festive Konvergencie. Zistil, že deti sú na celom svete rovnaké v túžbe objavovať tento svet hrou. Zvukodrom je potenciálna učebná pomôcka, ktorá pod vedením skúseného pedagóga rozvíja abstrakčné umelecké cítenie detí. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Hudba robí človeka.

ZVUKODROM – verejný výstup z workshopu2019-11-28T12:20:23+02:00

ZVUKODROM – Fero Király

2019-11-28T12:28:16+02:00

Zvukodrom je multimediálny nástroj pre skupiny detí, ktoré ponúka široké možnosti práce so zvukom aj obrazom. V roku 2014 ho vyvinul Fero Király pre workshop na festive Konvergencie. Zistil, že deti sú na celom svete rovnaké v túžbe objavovať tento svet hrou. Zvukodrom je potenciálna učebná pomôcka, ktorá pod vedením skúseného pedagóga rozvíja abstrakčné umelecké cítenie detí. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Hudba robí človeka.

ZVUKODROM – Fero Király2019-11-28T12:28:16+02:00

ZVUKODROM – Fero Király

2019-11-28T12:28:09+02:00

Zvukodrom je multimediálny nástroj pre skupiny detí, ktoré ponúka široké možnosti práce so zvukom aj obrazom. V roku 2014 ho vyvinul Fero Király pre workshop na festive Konvergencie. Zistil, že deti sú na celom svete rovnaké v túžbe objavovať tento svet hrou. Zvukodrom je potenciálna učebná pomôcka, ktorá pod vedením skúseného pedagóga rozvíja abstrakčné umelecké cítenie detí. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Hudba robí človeka.

ZVUKODROM – Fero Király2019-11-28T12:28:09+02:00