detaško

Detaško galérie doputovalo do finále

2020-01-03T08:50:35+02:00

Dňa 28. 11. po poslednom vyučovacom zvonení na ZŠ J. Kollára pohyb v škole neustával. Práve naopak. Brány školy boli v tento deň otvorené pre všetkých, ktorí prišli na vernisáž výstavy výstupov z podujatí projektu Detaško galérie. A nebolo ich málo... „Ach cesty, čo všetko nás v žití čaká, raz láka to a raz zase ľaká a život predsa krásny je... Ak sa raz obzrieš za prejdenou trasou, nemeraj dĺžku, zmeraj si ju krásou...“ Takto symbolicky začínali a končili verše jednej z básní kultúrnej vložky slávnostného otvorenia, ktoré mohli v prenesenom význame vyjadrovať, čo deti zažívali v priebehu ôsmich tvorivých [...]

Detaško galérie doputovalo do finále2020-01-03T08:50:35+02:00