„Super pocit je o nenásilí,“ hovorí Anabela Žigová

Anabela Žigová priniesla do Banskej ŠtiavniceSUPER POCIT – autorský projekt, v ktorom hľadá autentický pocit nenásilia a porozumenia v bežnom živote, nielen v umení. Jedinečným spôsobom kombinuje vizuálne umenie a sociálny experiment.

 Super pocit v Meste kultúry 2019 hostí Galéria Jozefa Kollára na Nám. Sv. Trojice do 16. 9. 2019. Projekt kulminuje 30. 8. diskusiou o slobode na podstienke pred galériou.

„Banská Štiavnica je špecifická tým, že čisté zlato, s ktorým Super pocit vizuálne experimentuje, je prirodzenou surovinou a hodnotou pre túto prastarú vulkanickú kalderu – kotlinu, v ktorej mesto leží. A nielen zlato, ale aj striebro, farebné kovy, nerasty, a teda aj krása ako možný zdroj čohosi dobrého v bežnom živote, je oddávna súčasťou (identity) tohto významného baníckeho miesta. Situovanie Super pocitu v centre mesta, v Galérii Jozefa Kollára, je šťastné nielen v komunikácii so staršími zbierkami tejto inštitúcie, históriou mesta, ale súčasne aj s obyvateľmi Štiavnice, keďže najmä pre nich je Super pocit určený. Ľudí denne oslovujem, pozývam ich formou umenia k diskusii o nenásilí, kráse a slobode v nás samotných,“ povedala Anabela Žigová, aktuálna rezidentka programu EDU AIR, ktorý organizuje Banská St a nica Contemporary. “To dobré, super pocit, je v nás dostupný kedykoľvek a zadarmo. Môžeme na tom zakladať odolnosť voči násiliu a radikálnym skratkám, ktoré v súčasnosti trápia mnohých z nás,” dodáva autorka. Super pocit mal vernisáž 16. 8. 2019 v spomínanej galérii. „Banská Štiavnica je významnou štáciou pre Super pocit. Keďže je to nielen miesto a región v srdci Slovenska, ale aj Mesto kultúry pre rok 2019, je táto kombinácia pre Super pocit vzácnou výzvou, ktorú chcem ďalej napĺňať aj v ďalších slovenských mestách a spolu s ľuďmi aj mimo umeleckej sféry, kde je spoločný dialóg dnes veľmi potrebný,“ doplnila autorka.

Anabela Žigová pracuje s projektom Super pocit už od roku 2017. Ako hovorieva, „Super pocit v sebe je nad zlato“ a sama so zlatom ako materiálom aj pracuje. Diela sa vedome odpojili od negatívneho spoločenského náboja, ktorý dokáže zredukovať to krásne, detské a silné v ľuďoch na radikálnu skratku. Rôznorodé „antifa zlatíčka“ sú spojené s dobrým pocitom v sebe, ktorý sa má nachádzať na opačnej strane emočnej škály než fašizujúce myslenie a násilie. Formálne ide o samostatné výstavy, eventy a workshopy s otvoreným, organickým formátom, platformou umožňujúcou spoluprácu s ďalšími tvorcami, ktorých spája nenásilie.

Súčasťou projektu bol aj work – shop zlátenia určený tiež pre verejnosť a deti. Uskutočnil sa v piatok 23. augusta v Galérii Jozefa Kollára. O tom, ako všetky tri podujatia vedené Anabelou Žigovou zarezonovali v ľudoch, ktorí sa nechali vtiahnuť do tohto snového a zároveň reálneho sveta nášho každodenného života, napíšeme v ďalšom čísle Almázie.

Anabela Žigová (1974) sa narodila v Bratislave, dnes žije a tvorí prevažne v New Yorku, Prahe a v Bratislave. Študovala scénografi u na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a umenie na École Nationale Supérieure desBeaux-Arts v Paríži. Na Slovensku v roku 2015 distribuovala svoj prvý celovečerný dokumentárny film Salto Mortale. V súčasnosti pracuje na ďalších edíciách autorského projektu Super pocit.

Super pocit mal premiéru v roku 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave s osobnou podporou Emílie Vášáryovej a Róberta Rotha, v roku 2018 prijal nad projektom Super Apple záštitu Generá lny Konzulá t SR v New Yorku vo Wendy’s Subway v Bushwicku (kurátorka Rachel Valinsky, na odporučenie Nathalie Angles, Residency Unlimited), vlani sa konala aj solo show vo Flatgallery v Bratislave (kurátor Andrej Jaroš s podporou BSK), následne projekt hostilo Artforum Pezinok, kde sa konal aj workshop s deťmi.

Pred dvoma rokmi o ňom francúzsky umelec Nicolas Gruppoz Avignonu výstižne napísal: „Diela, ktoré nás vnímajú. Sú také, ktoré myslia, myslia pre nás a pozývajú nás zamyslieť sa hlbšie. Diela, ktoré skúmajú naše miesto vo svete, náš politický postoj a čo je aktuálne v hre. Anabelina práca je z tohto zdroja. Je náročná, poetická a politická zároveň. Zvolila si silu materiálov a experimentuje s ich schopnosťou vtiahnuť nás dovnútra. Zlato ako seduktívny, fatálny magnet pre oko. Subtílne v nás vyvoláva omamný pocit, ktorý nasledujeme ako oblak parfému a radi sa v ňom stratíme. Ale extáza je čoskoro fuč a táto nádhera za nami zaklapne. Otvorí v nás pochybnosti a pocit trpkosti spojený s hlbokou jazvou pod neodolateľným zlatým povrchom. Sú diela, ktoré nám pripomínajú, že umelecká tvorba môže byť aj aktom odolnosti. Rezistencie.“

V roku 2020 bude Super pocit pokračovať pod záštitou Francúzskeho inštitútu v Bratislave a cez regionálne Alliances Francaises: Košice, Banská Bystrica, Žilina Zárečie a stredná škola Nitra. Následne by mal projekt pokračovať do ďalších slovenských regiónov EDU AIR je mesiac trvajúca rezidencia, ktorá ponúka autorom zázemie a podmienky pre prácu na vlastnom projekte a zároveň ich vyzýva k priamej interakcii s verejnosťou formou workshopu, výstavy, prezentácie. Rezidenciu EDU AIR organizuje Banská St a nica Contemporary v rámci projektu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktorý je financovaný z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Text: Zuzana Golianová, Mediálna podpora projektu Super pocit

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-09-16T09:38:59+02:00