SBM chráni aj pamiatky banskoštiavnického textilného priemyslu

Od prvého stretnutia zástupcov Slovenského banského múzea a bývalých zamestnancov podniku Pleta v apríli 2016 sa mapovanie dejín textilného priemyslu v Banskej Štiavnici darí aj vďaka podpore Štiavničanov.

Rozbehli sme prípravu výstavy venovanej Plete a vás, občanov, oslovujeme s prosbou o poskytnutie podkladov (najmä fotografií), zapožičanie, či darovanie výrobkov. Mnohí viete pomôcť poskytnutím výpovede – spomienky, osobnej skúsenosti a vlastného pohľadu. To je vaše rodinné striebro. V roku 2019 ho hľadáme… A už teraz môžem povedať, že sme úspešní, najmä vďaka bývalým zamestnancom Plety. No ešte stále je pred nami veľa práce. Identifikácia predmetov, spolupráca pri výrobe audio a video záznamov, dokončenie scenára a koncepcie výstavy, jej „zloženie“ a „postavenie“.

Začali sme akvizičnú kampaň na získanie vhodných trojrozmerných predmetov (napr. vzorkovnice, výrobky, pracovné potreby, pomôcky, nástroje, a pod.). Okrem predmetov súvisiacich s podnikom Pleta je pre nás mimoriadne cenné aj to, čo sa týka činnosti jeho predchodcov (Schindler, Slovenka, Müler, Svetro, Tricota, Erika, Hela). Práve akvizícia – nadobúdanie zbierkových predmetov, ktorá patrí medzi základné činnosti múzeí, je pre náš zámer dôležitá. V jej súvislosti je dôležité spomenúť príklady spolupráce múzea a občanov. O prístupe pani Ľudmily Blaškovej z firmy Svetro som už písal. Projektu „pletárskej výstavy“ pomáha viacerými spôsobmi, jedným z nich je aj darovanie viacerých vyradených strojov, pôvodne používaných v podniku Pleta. Pri získavaní výrobkov – odevov z produkcie Plety sa mimoriadne angažuje pani Paulína Pálová, súpravy výrobkov sme získali od pani Heleny Schneiderovej, Janky Krippnerovej, Mgr. Lucie Binderovej a Heleny Joklovej.

Spomedzi ďalších sa chcem poďakovať Jozefovi Bálikovi (pri popise strojov a zariadení), Mikulášovi  Müllnerovi (za cenné informácie z oblasti pracovného života v podniku a mimoriadnu iniciatívu pri poskytnutí dokumentačných materiálov). Veľmi si vážim ochotu pána Jozefa Číža pre spoluprácu na našom projekte. Za doterajšiu ochotu, ústretovosť a prísľub budúcej  spolupráce patrí veľké poďakovanie vedeniu Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho – jej riaditeľovi Ing. Miroslavovi Jauschovi a Ing. Anne Melichovej.

Osobitne sa chcem poďakovať Ľubomírovi Svetlíkovi – súčasnému majiteľovi objektu Horný závod za dlhodobé zapožičanie vybraných trojrozmerných predmetov (stroje, zariadenia, vzorkovnice, výrobky) z bývalého podniku Pleta. Bez jeho prispenia by bol projekt výstavy výrazne ochudobnený.

Daniel Harvan, historik, SBM

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-09T11:32:23+02:00