RÝCHLOKURZ MÚZEJNÉHO AGENTA2019-11-08T09:27:09+02:00

Projekt RÝCHLOKURZ MÚZEJNÉHO AGENTA

Hľadáme deti, ktoré sa s radosťou zhostia úlohy múzejného lektora – agenta. Preto pracovníci Banského múzea vyrážajú do škôl. Nielenže tam porozprávajú o dôležitosti múzea, technických vynálezoch, umeleckých dielach, baníckej kultúre či geológii, ale vždy so sebou prinesú výnimočne vzácny predmet zo zbierkového fondu múzea, po ktorom bude vyhlásené pátranie. Deti aj pedagógov, ktorí sa chcú stať agentom, čaká zaškolenie. Zároveň s múzejníkmi a profesionálnym lektorom drámy pripravia program pre svojich spolužiakov, rodičov a starých rodičov.

Kedy: február – december 2019
Kde: Základná škola J. Kollára, Základná škola J. Horáka
Zapojení umelci: Mgr.art. Ľudmila Klimková, Mgr.art. Monika Kováčová
Cena:
Podujatia: Rýchlokurz múzejného agenta na ZŠ J. Kollára, Rýchlokurz múzejného agenta na ZŠ J. Horáka I., Rýchlokurz múzejného agenta na ZŠ J. Horáka II. , Slávnostné otvorenie Školského múzea na ZŠ J. Kollára, Slávnostné otvorenie Školského múzea na ZŠ J. Horáka
Organizátori: Kurátori zbierok Slovenského banského múzea a ich lektori v spolupráci s vedeniami všetkých typov materských a základných škôl
v regióne a okolí