Rýchlokurz múzejného agenta v školách

Ďalšie z podujatí Mesta kultúry, ktoré organizuje Slovenské banské múzeum, sa uskutočnili 5. novembra na ZŠ J. Kollára a 14., 15. novembra na ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici.

Naše mesto zažíva počas tohto roka mnoho rôznorodých akcií a podujatí. V novembri je to aj Rýchlokurz múzejného agenta. Ide o jednu z početných aktivít, ktoré boli pripravené ako súčasť projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Cieľom bolo interaktívnou formou priblížiť žiakom základných škôl prácu múzejníkov. Zamestnanci múzea navštívili tretiakov, štvrtákov a piatakov priamo počas vyučovania. Na ZŠ J. Horáka sa na podujatí zúčastnilo aj 9 pedagógov, ktorí prišli na Slovensko z Českej republiky a Chorvátska vďaka výmennému programu Erasmus+: Spoznávanie kultúry a tradícií pro stredníctvom jazyka. V každej zo šiestich navštívených tried sa deti naučili, ako sa z bežných vecí môžu stať zbierky v múzeu. Tiež zistili, čo zbierka musí mať, aby sa do múzea dostala. Ako to celé funguje, sa dozvedeli prostredníctvom kreslenej postavy múzejného agenta, Maxa Bakera, ktorý bol vytvorený špeciálne pre túto príležitosť a formou netradičného komiksu prezradil okrem iného aj to, že prvé múzeum v Banskej Štiavnici bolo založené v roku 1900. Jeho zakladateľom bol Vojtech Baker, podľa ktorého bol agent pomenovaný. Žiaci sa hravou formou zoznámili s pojmami ako expozícia, výstava, lektor, depozitár a zbierkový fond múzea. Podmienkou absolvovania kurzu bolo úspešné zvládnutie špeciálneho testu. Po zodpovedaní pripravených otázok dostali všetci svoje vlastné preukazy múzejných agentov.

Nebolo to však všetko, čo si pre nich múzejníci pripravili. Nových agentov čakala ich prvá misia. Od svojich vyučujúcich  vopred dostali zadanie, aby si v deň konania Rýchlokurzu múzejného agenta priniesli z domu predmet, o ktorom si myslia, že by mohol patriť do múzea. Ich úlohou bolo vyplniť „občiansky preukaz zbierky“, ktorý, ako sa dozvedeli, sa odborne nazýva katalogizačná karta zbierkového predmetu. Keďže tá skutočná je veľmi komplikovaná a náročná na vypĺňanie, múzejníci ju pre žiakov upravili. Agenti mali opísať veci, ktoré si z domu priniesli a pozerať sa na ne očami odborných pracovníkov múzea. Vďaka tomuto projektu sa dozvedeli, že aj staré, prípadne poškodené veci sú hodnotné a treba ich zachovávať pre ďalšie generácie. Naučili sa tieto predmety vnímať ako súčasť života ich predkov. Častokrát to boli osobné veci ich starých alebo prastarých rodičov. Tiež sa dozvedeli, že predmety, ktoré dnes bežne vidia používať u svojich rodičov alebo ich používajú sami, v minulosti vyzerali celkom inak ako dnes.

Ďalšou, ešte náročnejšou úlohou, ktorú od múzejníkov agenti dostali, bolo vytvorenie ich vlastných múzeí v škole. Spoločne so svojimi učiteľkami a učiteľmi pripravili k zbierkovým predmetom „popisky“. Už totiž vedia, že každá vec vystavená v múzeu musí mať pri sebe informácie – čo to je, odkiaľ to pochádza a aké je to staré, aby návštevník vedel, na čo sa pozerá.

Podujatie sa na oboch školách stretlo s pozitívnymi ohlasmi u pedagógov aj u žiakov, ktorí preukázali pri tejto ne tradičnej úlohe svoje vedomosti a tiež veľký kus nadšenia. Múzejní agenti svojim rodičom, príbuzným, známym a tiež širokej verejnosti predstavia výsledky svojej práce vo vlastnom múzeu, ktoré vytvorili. Slávnostné otvorenia školských múzeí budú na oboch školách verejnými podujatiami, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame.

Eva Hurtišová, SBM

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-12-17T09:24:18+02:00