Rezidencia Jany Bernartovej v priestore EDU AIR

V rámci rezidenčného programu EDU AIR kultúrno-edukačnej inštitúcie ŠKOLA bola na umeleckú rezidenciu do Banskej Štiavnice pozvaná i Jana Bernartová, umelkyňa, kurátorka a pedagogička s pôsobiskom v Liberci a Prahe.

Vo svojej tvorbe dlhodobo skúma možnosti a limity moderných technológií, zaujíma ju napätie medzi virtuálnym svetom a realitou, medzi dátami a ich hmotnými výstupmi, ale tiež možnosti vizuálnej interpretácie
prostredníctvom rôznych médií. Významnú tému pri uvažovaní nad týmito vzťahmi predstavujefaktor chybovosti a náhody, ktoré sú prítomné i napriek veľmi presnému systému založenému na matematických vzťahoch.

Hranicu medzi technológiami, dátami a fyzickým svetom skúma aj prácou na projekte realizovanom v Banskej Štiavnici. Vytvorením veľkorozmernej výšivky skúša limity vyšívacieho stroja, ktorý je určený na vyšívanie drobných vzorov alebo obrázkov. Práca stroja, ktorý sa nachádza v Žiari nad Hronom, na výšivke môže trvať desiatky až stovky hodín. Stroj
bol po prvýkrát využitý vo svojich limitných nastaveniach a výsledkom je výšivka maximálnych rozmerov 140 x 90 cm.

Jana Bernartová využíva svoj rezidenčný pobyt i v miestnej grafickej dielni na prácu s grafikou. V grafickej tvorbe opäť skúma vzťah medzi digitálnym a reálnym prostredníctvom
hľadania a určovania odchýlok medzi farebnými odtieňmi v digitálnom prostredí a vo vytlačenej podobe. Zámerom je vytvoriť grafické diela, ktoré by mali zodpovedať existujúcej medzinárodnej normekalibračných tabuliek. Aj v tomto prípade je však 100 % zobrazenie farieb zložité, čo opäť súvisí s hlavným predmetom jej tvorivej metódy.

Zuzana Paškayová

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-11-05T09:17:50+02:00